Varan har lagts till i varukorgen

Regler för ungdomsbostäder ses över

Bostäder 29 nov 2012
Enklare regler ska göra det lättare för studenter att få tak över huvudet. Foto: Ulf Söderlund.
Det råder stor brist på bostäder för unga och studenter. Boverket har därför fått i uppdrag att se över de regelverk som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder.

Regeringen vill få fart på byggandet av lägenheter som passar unga och studenter.

Ett steg är att skapa ett regelverk som gör det lättare och snabbare att bygga bostäder för unga. Boverket har därför fått i uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar och också se över regelverket för tidsbegränsade bygglov.

Utredningsuppdraget

I uppdraget till Boverket ingår att:

  • se över det regelverk och de vägledningar som påverkar byggandet av student- och ungdomsbostäder med en boarea om högst 35 m2. Boverket ska föreslå förändringar för att stimulera och underlätta framväxt och byggande av sådana bostäder utan att lättnaderna leder till en oacceptabel risk för miljön, människors hälsa eller säkerhet. Översynen ska omfatta både reglerna som styr nybyggnad och ändring av byggnader.
  • utreda vilka avsteg som bör kunna göras från kraven i plan- och bygglagen vid tidsbegränsat bygglov
  • utreda möjligheter och behov av att förlänga tidsperioden för tidsbegränsade bygglov (från dagens fem år med möjlighet till förlängning med ytterligare fem år)
  • utreda möjligheter att förenkla bygglovsprocessen när tillfälliga bostäder flyttas och ställs upp på en ny plats.

Uppdraget ska redovisas senast 1 juli 2013.

Informationsuppdrag

I byggbranschen upplevs det som oklart vilka avsteg från plan- och bygglagen som kan göras vid tidsbegränsade bygglov för till exempel studentbostäder. Det kan leda till att vissa byggen som hade kunnat minska bostadsbristen inte blir av.

Boverket ska därför under nästa år, 2013, informera branschen om möjligheterna till lättnader vid tillfälliga bygglov och om vilka möjligheter som finns för att bygga och utforma studentbostäder med dagens regler.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Kyla Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter