Varan har lagts till i varukorgen
Ny mall ska minska tvist vid upphandling
AMA 28 nov 2012
SABOs medlemsföretag köper måleritjänster för mer än 2 miljarder kronor per år. Foto: Anders Wester.
Nya AMA-mallar för måleriarbeten ska sätta punkt för överprövningar och missförstånd. Mallarna är ett väldigt bra underlag för den som ska skapa en teknisk beskrivning eller administrativa föreskrifter för måleriarbeten.

– Överprövningar av offentliga upphandlingar har varit ett stort bekymmer och just fackområdet måleritjänster har varit överrepresenterat när det gäller överprövningar, säger Petter Jurdell, chef för fastighetsutveckling på Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Sabo.

För att bidra till färre överprövningar samt goda relationer mellan fastighetsägare och måleriföretag lanserar nu Svensk Byggtjänst, Sabo och Målaremästarna ett antal AMA-mallar för måleriarbeten.

Dessa finns nu som branschmallar i AMA Beskrivningsverktyg.

Lägenhetsmåleri och måleri av träfasader

Mallarna som tagits fram rör de två områden inom måleri som omsätter mest per år:

  • lägenhetsmåleri
  • måleri av träfasader.

Mallar i beskrivningsverktyget

Målerimallarna finns som branschmallar i AMA beskrivningsverktyg. Där finns tre mallar för administrativa föreskrifter och fyra mallar för teknisk beskrivning:

  • AF Lägenhetsmåleri totalentreprenad (referensytor)
  • AF Lägenhetsmåleri utförandeentreprenad (målningskoder enl AMA)
  • AF Yttre måleri
  • TB Invändigt lägenhetsmåleri målningskoder (enl AMA)
  • TB Invändigt lägenhetsmåleri referensytor
  • TB Utvändig målning på befintligt målat trä
  • TB Utvändig målning på nytt trä.

Mallarna ansluter till AMA Hus 11 och AMA AF 12.

Stöd i upphandlingen

Många beställare upplever att det är komplicerat att utforma upphandlingsunderlag för måleriarbeten. Underlagen blir därför otydliga ibland, vilket gör det svårt för måleriföretagen att räkna och lämna anbud.

– De som gör underlagen vid upphandlingarna har kanske inte alltid den fackkunskap som behövs och då är det bra med mallar. Det skapar en likriktning som gör det lättare för alla parter, säger Maria Andersson, entreprenadjurist på Målaremästarna, som själv varit med och tagit fram mallarna.

FAKTA Mallarna finns i AMA Beskrivningsverktyg

De nya mallarna för måleriarbeten finns tillgängliga i Svensk Byggtjänsts AMA beskrivningsverktyg – ett webbaserat verktyg som underlättar och effektiviserar upprättandet av tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter. Verktyget säljs med individuella licenser till kunder inom den svenska byggbranschen.

Sedan tidigare finns det i beskrivningsverktyget även två branschmallar för säkra vatteninstallationer.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Produktion Projektering Upphandling Teknik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mallarna finns i AMA Beskrivningsverktyg

De nya mallarna för måleriarbeten finns tillgängliga i Svensk Byggtjänsts AMA beskrivningsverktyg – ett webbaserat verktyg som underlättar och effektiviserar upprättandet av tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter. Verktyget säljs med individuella licenser till kunder inom den svenska byggbranschen.

Sedan tidigare finns det i beskrivningsverktyget även två branschmallar för säkra vatteninstallationer.

Fördjupningsmaterial