Varan har lagts till i varukorgen

Metoder som sparar kroppen vid arbete med stålreglar

Arbetsmiljö 20 nov 2012
Olika metoder för att sammanfoga plåtreglar provas. Foto: Peter Broberg.
Det finns många fördelar med stålreglar i en byggnad. Sammanfogning mellan reglar och andra byggdelar kan dock vara problematisk ur arbetsmiljösynpunkt. I ett projekt initierat av Skanska har ergonomiska monteringsmetoder studerats.
Lars Elofson
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Skanska såg arbetsmiljöproblem i anknytning till arbete med stålreglar, främst i ytterväggar. SBUF och leverantörer av byggmaterial ställde upp på tester av alternativa arbetsmetoder.

Resultatet av testerna har publicerats i rapporten ”Sammanställning av ergonomiska arbetsmetoder för stålreglar”, SBUF projekt nr 12314. Peter Broberg på Skanska Sverige AB har varit uppdragsansvarig. 

I rapporten redovisas även statistik över arbetssjukdomar där belastningsergonomin berör byggnadsarbetarna.

Stålreglar

Det finns både fördelar och nackdelar med stålreglar. Till fördelarna kan räknas:

  • kort uttorkningstid
  • måttnoggrannhet
  • oorganiskt material
  • formstabilitet.

Nackdelen är att de metoder som finns i dag för sammanfogning av tunnplåtsprofiler till varandra och infästningar av fönster, dörrar och skivor till reglarna fungerar dåligt i ett arbetsmiljöperspektiv.

Studerade moment

Följande moment har studerats:

  • stål mot stål
  • skiva mot stål
  • fönster och dörrar i tunnplåtsstommen
  • bearbetning/kapning av stål.

Lösningar

I rapporten redovisas olika metoder för sammanfogning och de metoder som fungerar bäst ur ergonomisk synpunkt har lyfts fram.

När det gäller sammanfogning ”stål mot stål” kan olika typer av nitning ersätta skruvning. Det som rekommenderas är nitning med automatisk nitmaskin där stålreglarna levereras förstansade i infästningspunkterna.

Vid montage av skivor på plåtstomme ser man störst potential i limning alternativt spikning för att ersätta skruvning. Problemet med limning är att det inte får vara för kallt. Spikning fungerar bra mot Mineritskivor. De är hårdare än gips. Spikarna är dock långa och det kan bli problem när man ska isolera från insidan.

Vid fönstermontage har man problem med karmjusteringen (stålet i livet ger efter). Det finns en skruv, från Temas fönstermonteringssystem, som fungerar väl till stålreglar på 1,5 och 2,0 mm.

Kapning av stålreglar kan undvikas med detaljprojektering. Bästa ergonomiska fördelen fås om väggen är ritad i ett program som regelleverantörerna tillhandahåller.

Lars Elofson
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter