Varan har lagts till i varukorgen

Hur regleras omschakt i slänter i MER?

AMA 21 nov 2012
Jag har en fråga angående schakt ner till bergs överyta. Schaktdjupet ned till berget varierar mellan 5 och 25 meter. Bergnivåer enligt tvärsektionsritningar misstämmer och är på flera ställen upp till 10 meter lägre. Det är föreskrivet slänter med lutningen 1:2 men i och med att berget inte fanns på förväntat djup ens där det var bergsonderat, så är det schaktat brantare de sista 5-15 meterna ner till att man slutligen hittade berget. Vissa sträckor behöver schaktas om helt för att kunna uppnå slänter med lutningen 1:2. Att gå tillbaka och göra schakten i den nu befintliga slänten bedöms bli mer komplicerat och därför mer kostsamt. Hur regleras detta i MER gällande omschakt i slänterna?
Generellt gäller detta:
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Thomas Lindqvist
Fackområdesexpert Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

AMA Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter