Varan har lagts till i varukorgen

Hjälp att upphandla belysning

Belysning 23 nov 2012
För närvarande finns det en trend mot ökad användning av vitt ljus med bra ljuskvalitet i utomhusbelysningen. Foto: Anders Wester
En ny guide från Belysningsbranschen ger information om vad man bör tänka på när det är dags att byta ut belysningsanläggningen för vägar och gator.

EU har beslutat att förbjuda kvicksilverlampor 2015. Mängder av gatlampor måste därmed bytas ut.

Man får dock inte låta inköpspriset styra allt för mycket. Det viktiga är att få en anläggning med god belysningskvalitet och som fungerar tillfredsställande under hela den tilltänkta livslängden.

Hjälp för upphandlare

Belysningsbranschen har tagit fram en guide för att hjälpa upphandlare att ställa rätt kvalitetskrav så att belysningsanläggningen fungerar bra och kostnadseffektivt under hela sin livstid.

Bland annat belyses de fallgropar som ska undvikas vid utbyte av befintlig anläggning samt olika faktorer på armaturer som är viktiga att ta hänsyn till.

Välj rätt ljusnivå

I många äldre anläggningar, med till exempel armaturer för kvicksilverlampor, är ljusnivån ofta mindre än 50 procent av den ursprungliga. Detta beror både på armaturernas nedsmutsning och att ljusflödet från lamporna försämrats på grund av åldern.

Trots att det lyser ger armaturen inte tillräckligt med ljus. Det är därför viktigt att den befintliga, försämrade belysningsnivån inte blir utgångspunkt för valet av ny belysning.

Stolpavstånd

Vad gäller stolpavstånd finns det tre tumregler att hålla i minnet:

  • stolpavståndet bör vara högst fem gånger armaturens montagehöjd för att jämnheten på belysningen ska bli tillräckligt bra
  • montagehöjden bör vara lika med vägbredden för bästa verkningsgrad
  • armaturen bör placeras vid körbanekanten.

Sänkning av belysningsnivåerna

För närvarande finns det en trend mot ökad användning av vitt ljus med bra ljuskvalitet i utomhusbelysningen. En av fördelarna med vitt ljus är att man tack vare ljusets spektrala fördelning upplever omgivningen som ljusare.

Det har medfört att flera företag föreslår sänkningar av belysningsnivåerna som en energieffektiviseringsåtgärd. Man hänvisar till att ögat har olika känslighet för dag- och nattseende.

Utomhusbelysning lyser på natten och kan då dimensioneras för ögats nattseende och ljusflödet kan räknas om till nattlumen, skotopiskt ljusflöde. Därefter beräknar man så kallad S/P-faktor som är kvoten mellan nattlumen och daglumen, det fotopiska ljusflödet.

Felaktig beräkning

I Belysningsbranschens guide är man skeptisk till detta förfarande. Det inte är så enkelt som att multiplicera ljusflödet med S/P-faktorn. Om man använder denna faktor i belysningsräkningar får man skenbart mycket bra beräkningsresultat men i praktiken alldeles för lite ljus.

Resultatet blir en anläggning, som visserligen sparar energi, men där säkerheten äventyras för trafikanter och fotgängare då de har sämre möjligheter att upptäcka och bedöma faror och risker.

Man anser att mer forskning behövs på området och vi måste vänta med att använda dessa teorier om det så kallade mesoptiska seendet tills beräkningsmetoder och belysningsrekommendationer och riktlinjer anpassats till den nya kunskapen.

FAKTA S/P faktor

Ögonen använder olika delar för att se i starkt ljus och svagt ljus. I starkt ljus, fotopiskt, kontrakterar  pupillen för att fler detaljer skall uppfattas, samtidigt som skärpedjupet och upplevd ljusstyrka också ökar.I svagt ljus, skotopiskt, vidgas pupillen så att mer ljus kommer in.

Ljusmätare och rekommenderade ljusnivåer har traditionellt kalibrerats för dagtida förhållanden och allmän belysning, baserat enbart på fotopiska gensvar.

Under senare tid har flera tillverkare/leverantörer börjat specificera det skotopiska/fotopiska (Scotopic/Photopic – S/P) förhållandet på lampor när man väljer dem för att få bättre design, effektivitet och bättre synförhållanden.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Utemiljö Juridik Upphandling Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA S/P faktor

Ögonen använder olika delar för att se i starkt ljus och svagt ljus. I starkt ljus, fotopiskt, kontrakterar  pupillen för att fler detaljer skall uppfattas, samtidigt som skärpedjupet och upplevd ljusstyrka också ökar.I svagt ljus, skotopiskt, vidgas pupillen så att mer ljus kommer in.

Ljusmätare och rekommenderade ljusnivåer har traditionellt kalibrerats för dagtida förhållanden och allmän belysning, baserat enbart på fotopiska gensvar.

Under senare tid har flera tillverkare/leverantörer börjat specificera det skotopiska/fotopiska (Scotopic/Photopic – S/P) förhållandet på lampor när man väljer dem för att få bättre design, effektivitet och bättre synförhållanden.

Fördjupningsmaterial