Varan har lagts till i varukorgen
Försäkringsbolag: Större skador vid brand med cellplast
Kyla 14 nov 2012
Både försäkringsbolaget If och Brandskyddsföreningen är tveksamma till om den ökade användningen av cellplast som isolering i byggnader är bra ur brandsynpunkt. Foto: Ulf Söderlund.
Även om inte försäkringsbolaget If pekar ut cellplastisolering som direkt brandorsak är försäkringsbolaget skeptisk mot materialet eftersom de anser att skadorna ofta blir större vid brand i byggnader med sådan isolering.

Försäkringsbolaget If ser den ökade användningen av cellplast i bostadshus som ett problem. Cellplast är ett billigt och effektivt isoleringsmaterial.

Det är tyvärr också lättantändligt, det brinner snabbt och utsöndrar giftiga gaser. Om cellplast inte hanteras rätt utgör det en brandfara. Materialet brinner fortare och orsakar mer omfattande bränder än traditionella material.

Hela huset brinner upp

Enligt If orsakar cellplastisolering fler totalskador, det vill säga att hela huset brinner upp.

Kunskapen om cellplastens brandegenskaper och vad man måste tänka på konstruktionsmässigt behöver bli bättre, anser If. Det går att bygga med materialet på ett brandsäkert vis, men det krävs god kunskap hos byggherrarna och noggrann kontroll av utförandet.

Efterfrågar skärpta byggregler

Även Brandskyddsföreningen är skeptisk till dagens användning av cellplast i bostäder och efterfrågar skärpta byggregler.

Konstruktioner med cellplast som isolering kan vara säkra om de utförs på rätt sätt, men många gånger brister det i utförandet.

 Brandskyddsföreningen vill även se ökad kunskap om bränder som uppstår inne i isoleringen, exempelvis på grund av elektriskt fel.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial