Varan har lagts till i varukorgen
Domstol ger klartecken för minimala studentbostäder
Bestämmelser 21 nov 2012
AF Bostäders första minimala studentbostad, som är 8,8 kvadratmeter stort, får kanske snart efterföljare. Foto: Jan Nordén.
Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att Stiftelsen AF Bostäder i Lund ska få bygga 22 minilägenheter för studenter. Boverket hade motsatt sig dispens till bygget, som enligt AF Bostäder görs i experimentsyfte.

AF Bostäder har byggt en minimal studentbostad på 8,8 kvadratmeter med tillfälligt bygglov. Bostaden väckte uppmärksamhet när den presenterades i vintras.

Företaget sökte men fick inte dispens att med avsteg från PBF och BBR bygga ytterligare 22 miniboenden, denna gång i olika storlekar, något större än 8,8 m3. Bostäderna skulle byggas i experimentsyfte.

Boverket ansåg att det inte var fråga om experimentsyfte av den sorten som utgör skäl för dispens.

Känt och prioriterat behov

I samband med överklagande kompletterade AF Bostäder sin ansökan, bland annat med en redogörelse för hur projektet skulle utvärderas vetenskapligt. Mark- och miljööverdomstolen ger i sin dom i mål P 4012-12, som offentliggjordes i går den 20 november, klartecken till att AF Bostäder får bygga ytterligare 22 minibostäder.

Som motivering anger domstolen bland annat:

"Projektet syftar till att för ett mycket begränsat antal studentbostäder pröva alternativa lösningar för att tillgodose ett känt och prioriterat behov. Resultaten ska utvärderas av forskare vid Lunds universitet.

Mark- och miljööverdomstolen menar, i detta enskilda fall, att det angelägna syftet med projektet medför att särskilda skäl för dispens föreligger och att ansökan, som mark- och miljödomstolen funnit, bör medges."

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Juridik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter