Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Beständighet i Träguiden
Konstruktion 21 nov 2012
Dimensioneringsmetoden från rapporten ”Beständighet för utomhusträ ovan mark” är nu inarbetad i Träguiden.
SPs rapport ”Beständighet för utomhusträ ovan mark – Guide för utformning och materialval” har omarbetats till internetformat och lagts in i Träguiden. Därigenom blir kunskapen mer lättillgänglig för projektören.

SP har tagit fram en guide för att med ingenjörsmässiga metoder kunna utforma träkonstruktioner med avseende på beständighet och livslängd.

Guiden är tänkt att användas för konstruktioner ovan mark med särskild inriktning på trädäck och fasadbeklädnader. Metoden har utvecklats i ett europeiskt projekt WoodExter.

Exponering i förhållande till beständighet

I korthet går metoden ut på att man bedömer klimatexponering av träet som en funktion av geografiskt läge, lokala exponeringsförhållanden, skydd mot nederbörd, avstånd till mark och detaljutformning. Sedan jämförs exponeringen med det valda träslagets motståndskraft mot röta.

Guide i Träguiden

Guiden för dimensionering av träkonstruktioners beständighet har nu omarbetats till internetformat och lagts in i Träguiden. Den hittas under rubriken ”Dimensionering” och är uppdelad i:

 • Inledning – principer för beständighetsdimensionering
 • Dimensioneringsgång
 • Konsekvensklass
 • Exponering
 • Resistens – material
 • Beräkningsexempel och hjälpmedel.

Under ” Beräkningsexempel och hjälpmedel” hittar man ett beräkningsverktyg i MS Excel.

FAKTA TräGuiden

TräGuiden är ett kunskapsmaterial om trä och träbyggande. I TräGuiden beskriver Svenskt Trä varför och när man ska välja trä, och hur man ska göra när man gjort det valet. TräGuiden handlar inte bara om hus utan även andra typer av byggnadsverk ingår, som exempelvis bullerskärmar och andra utomhuskonstruktioner. I Träguiden hittar man:

 • projekteringsförutsättningar
 • produktionsmetoder
 • miljödata
 • aktuella standarder
 • illustrationer
 • fotografier
 • tabeller
 • diagram
 • principlösningar
 • typexempel
 • ritningar i 2D och 3D.

Allt i TräGuiden får användas fritt.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Hållbarhet Projektering Teknik
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA TräGuiden

TräGuiden är ett kunskapsmaterial om trä och träbyggande. I TräGuiden beskriver Svenskt Trä varför och när man ska välja trä, och hur man ska göra när man gjort det valet. TräGuiden handlar inte bara om hus utan även andra typer av byggnadsverk ingår, som exempelvis bullerskärmar och andra utomhuskonstruktioner. I Träguiden hittar man:

 • projekteringsförutsättningar
 • produktionsmetoder
 • miljödata
 • aktuella standarder
 • illustrationer
 • fotografier
 • tabeller
 • diagram
 • principlösningar
 • typexempel
 • ritningar i 2D och 3D.

Allt i TräGuiden får användas fritt.