Varan har lagts till i varukorgen

Bättre samverkan med ny Susie

5 nov 2012
Kommunikationsarbetet vid en större störning på elnätet ska bli bättre. Foto: Anders Wester
Webbportalen som används för att informera om större elavbrott har uppdaterats.

Svenska Kraftnät har i samverkan med elbranschen genomfört en uppdatering av elsamverkansportalen Susie, Samverkan under störningar inom elförsörjningen.

Tanken är att alla aktuella elavbrott ska visas skarpt, alla dagar och timmar på året.

Susie är det verktyg där elnätsföretagen, entreprenörer och andra ska rapportera in vilka resurser som kan ställas till förfogande för dem som behöver hjälp, främst manskap och materiel.

För länsstyrelser och myndigheter är Susie en viktig hemsida för att snabbt få en aktuell lägesbild.

Flera uppdateringar

Susie togs i bruk 2004 och har uppdaterats vid ett par tillfällen. Ellagens nya funktionskrav från år 2011, ökande krav på information om störningsläge, ökat nyttjande av frivilligresurser samt erfarenheter från stormar och övningar har nu gjort det nödvändigt med ytterligare en uppdatering.

En rad förbättringar

Det finns flera stora förändringar/förbättringar i nya Susie jämfört med tidigare. Här följer några:

  • aktuell lägesbild över elavbrott kommer hela tiden att kunna visas i systemet med automatisk eller manuell störningsrapportering från elnätsföretagen. Tidigare har det krävts att en ”händelse” startas upp av en elsamverkansledning för att systemet ska gå igång
  • förbättrad hantering av personella och materiella resurser
  • förvarningsfunktion för att exempelvis uppmärksamma elsamverkansledningar på att vädersituationen hotar att medföra störningsläge
  • förbättrad informationshantering, exempelvis störningsinformation till myndigheter
  • kopplingar till externa informationskällor såsom SMHI, Svenska Kraftnät, SOS Alarm
  • även entreprenörsföretag kommer att kunna registrera sina resurser i systemet, inte bara elnätsföretagen.
  • det blir större frihet att skapa egna eller gemensamma sändlistor för alla användare.
  • möjlighet att skapa en ”elatlas” bestående av elnätsföretagens koncessionsområden.

Matz Tapper, Svensk Energi, menar att Susie förändras från ett verktyg vid kris till ett verktyg i både vardag och kris för såväl drift som information.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial