Varan har lagts till i varukorgen
30 bästa hastigheten i tätort
Miljö 22 nov 2012
Alla gator där motorfordon och oskyddade trafikanter ska samsas bör ha 30-gräns anser forskaren Andras Varhelyi. Bild: Eter Joel Jagnow, sxc.hu
Trafikverkets förslag om 40-gräns i tätort sågas av forskargrupp. Hastigheten måste ner till 30 om oskyddade trafikanter ska gå säkra.

Trettio kilometer i timmen ligger nära de hastigheter människan kan generera av egen kraft, och som hon är kapabel att hantera i samarbetet med andra trafikanter. 

Forskning visar entydigt att antalet allvarliga personskadeolyckor halveras med 30-gräns mot nuvarande 50.

Risken att dödas eller skadas svårt vid en olycka är vid 30 km i timmen bara en femtedel så stor som vid 50 kilometer i timmen. Samtidgt påverkas restiden bara marginellt.

Tystare och lugnare med 30

En forskargrupp på institutionen för teknik och samhälle vid Lunds Universitet har sammanställt befintlig forskning om olyckor och fordonshastighet.

De sågar Trafikverkets förslag om en 40-gräns i tätorter. Sammanställningen visar på en viss förbättring vid 40 kilometer i timmen, men den stora förändringen sker vid 30-gränsen.

Vid lägre hastigheter ökar samspelet mellan bilister och oskyddade trafikanter.  Bilisternas benägenhet att stanna och släppa fram annan trafik ökar också markant.

Restiden påverkas knappt

– Med den 50-gräns vi har i dag är medelreshastigheten för att ta sig genom en stad 25 kilometer i timmen, på grund av alla stopp i trafiken. Därför påverkas inte restiden särskilt mycket med 30-gräns, säger Andras Varhelyi, professor i trafikteknik vid institutionen.

Det är han som sammanställt och analyserat forskningsresultaten tillsammans med docent Åse Svensson och professor Christer Hydén.

Andra positiva fördelar är att bullernivån upplevs som mer än halverad, och att bilarna tar mindre plats då det behövs kortare avstånd mellan varje bil.

Seniorer överlever

Det är äldre personer, från 60 år och uppåt, som löper störst risk att omkomma eller skadas svårt vid olyckor i stadsmiljö. Skillnaden i risk jämfört med yngre personer är mycket stor.

Äldre är inte inblandade i fler olyckor än andra åldersgrupper, för de rör sig inte lika mycket ute, men de blir allvarligare skadade.

– Äldre personer är mera sköra och får därför allvarligare skador. Risken att avlida vid en olycka under 30 kilometer i timmen är i det närmaste obefintlig.

Text: Tomas Carlsson

Alla gator där motorfordon och oskyddade trafikanter ska samsas bör ha 30-gräns anser Andras Varhelyi.
FAKTA Separera trafikslagen vid 50

  • Trafikslagen bör separeras om 50 km i timmen ska gälla, som i Danmark.
  • Cyklister bör separeras från gångtrafik då en hel del olyckor sker mellan cyklist och fotgängare.
  • Utforma trafikplatser säkert, till exempel är cirkulationsplatser betydligt säkrare än korsningar med stoppljus.
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Alla gator där motorfordon och oskyddade trafikanter ska samsas bör ha 30-gräns anser Andras Varhelyi.
FAKTA Separera trafikslagen vid 50

  • Trafikslagen bör separeras om 50 km i timmen ska gälla, som i Danmark.
  • Cyklister bör separeras från gångtrafik då en hel del olyckor sker mellan cyklist och fotgängare.
  • Utforma trafikplatser säkert, till exempel är cirkulationsplatser betydligt säkrare än korsningar med stoppljus.