Varan har lagts till i varukorgen
Typvägg för våtrum
Teknik 27 mar 2012
Ny våtrumsvägg klarar hål och skruvar utan att läcka. Foto: Säker Vatten
Säker Vatten har presenterat en typvägg för våtrum som ska minska risken för skador i anslutning till infästningar. Vid utvecklingen av väggen uppmärksammades även att den vanliga metoden för att med skruv fästa olika saker i våtrumsväggen inte fungerar ur täthetssynpunkt.

Risken för läckage vid infästningar är stor i våtrum. Det är inte bara i samband med att våtrummet byggs som det måste göras hål för att montera blandare, handukskrokar med mera. Dessa infästningar kan ju även planeras och förberedas med förstärkningar. Förändrade behov under våtrummets livslängd kan medföra att stödhandtag, duschpallar och liknande måste monteras. Var dessa behöver placeras går inte att veta i förväg. Det finns därför ett behov av väggar som det kan skruvas i överallt utan att det blir vattenskador

Utveckling av typvägg

Säker Vatten har med stöd av ett tekniskt råd med deltagande från övriga byggbranschen och från försäkringsbolagen hållit i utvecklingsarbetet med den nya väggen. Inriktningen har varit att kombinera ett rationellt byggande med en vattensäker konstruktion. Väggen ska byggas av vanligt material, med metoder som hantverkarna behärskar.

Typväggen

Den nya typväggen som Säker Vatten utvecklat och som det tekniska rådet enats om ser ut så här inifrån och ut:

  • 70 mm reglar i trä eller plåt med ett centrumavstånd på 450 mm
  • 15 mm skiva av konstruktionsplywood över hela väggen
  • våtrumsskiva enligt gällande branschregler från BKR och GVK
  • tätskikt enligt samma branschregler
  • keramik (eller bara plastmatta som ytskikt).

Detaljerade ritningar kommer att läggas upp på Säker Vattens webbplats.

Testad av SP

En fyra meter hög vägg har byggts i laboratorium vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Den har provats i tre olika utföranden, med tätskikt i form av svetsad plastmatta och foliesystem, med kakel samt med bara plastmatta.

Anledningen till höjden var att se att den skulle fungera från en takhöjd på 2,4 meter och uppåt.

Skruv i stället för plugg

Det är ofta typen av infästning som avgör om väggen håller tätt. Vid provning fann SP att pluggar deformerar väggen och ger läckage nästan omedelbart vid vattenbegjutning. Bäst fungerar vanlig VVS-skruv, om den används på rätt sätt. Vid montering ska man bara borra genom ytskikten och sedan lägga på tätmassa och låta skruven borra sig igenom plywoodskivan. I dag borrar man ofta genom både ytskikt och skiva, sprutar tätmassa i hålet och skruvar. Då styr skruven tätmassan framför sig som en klump på spetsen och tätningen blir bristfällig.

FAKTA Säker Vatten

Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer.

Branschreglerna ägs och förvaltas av Säker Vatten AB.

Branschreglerna ställer krav på installationen och de företag och personer som utför dem samt ger beställaren en ökad trygghet i form av särskilt kontrollintyg för installationen.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Säker Vatten

Säker Vatteninstallation är ett initiativ från VVS-branschen för att minimera risken för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning orsakade av bristfälliga vatteninstallationer.

Branschreglerna ägs och förvaltas av Säker Vatten AB.

Branschreglerna ställer krav på installationen och de företag och personer som utför dem samt ger beställaren en ökad trygghet i form av särskilt kontrollintyg för installationen.