Varan har lagts till i varukorgen
Träbyggnad med social ambition
Teknik 16 mar 2012
Som vinnare till årets Träpris utsågs Skogssauna Tomtebo. Foto: Åke E:son Lindman.
Skogssauna Tomtebo tog hem årets Träpris. Av de tio bidragen utsåg juryn bastu- och badanläggningen som årets vinnare.
Cecilia Jondell
Redaktör

Byggnaden smälter väl in i miljön på halvön Norrlandet utanför Gävle. Hämtade ur timmerbyggnadstraditionen är tjocka limträskivor uppställda i rad som massiva, tjärbehandlade och ohyvlade lameller.

Skogssaunan i massivträskivor står på betongplintar och de tvärställda, kraftiga limträstockarna är byggnadens stomme som är placerade med cirka två meters avstånd i badhusets längdriktning.

Tjärad fasad

Den svarta, tjärade fasaden möter vackert ljusa paneler och den invändiga träpanelen  har laserats ljust i linoljefärg och trädäcket utanför är av kärnfuru.

 – En långsam byggnadstakt har bidragit till ett väl genomfört projekt, säger arkitekten Bengt Carlsson. Utmaningen har varit att lösa rörelserna mellan timmerstomme och bland annat de stumma silikonglasskivorna.

 Juryn ansåg att Skogssaunan hade stor konkurrens bland de nominerade och arbetet att utse vinnaren har skett efter en lång process. Varje objekt har bedömts på plats och många diskussioner har lett fram till ett beslut.

En modern träbyggnadsteknik ska också innefatta ett ekonomiskt, ekologiskt och ett socialt sammanhang vilket Skogssaunan Tomtebo hade.

Hela juryns motivering

Skogssauna vid Gävlebukten är en långsträckt, smal paviljong som inrymmer en rad olika funktioner. Sett från strandkanten samspelar skogens stammar med de tätt placerade pelarna längs paviljongen i vilken mötet mellan det rustika och högst förfinade är påtagligt. Massiva ohyvlade block av tjärfärgat trä i kraftfulla dimensioner står emot hyvlade, tätt placerade ljusa träbalkar, paneler och ribbverk. Vid en vandring längs den axel som går genom hela paviljongen växlar upplevelsen mellan slutet och öppet, rustikt och förfinat, mörkt mustigt och blont. Alltid med en rumslig sammanflätning av ute och inne som överträffar det mesta. Tomtebo är en träbyggnad präglad av skaparlust och omsorg – resultatet av en samverkan mellan en ambitiös beställare, en sinnrik arkitekt och en skicklig snickare”.

I samband med invigningen av Skogsnäringsveckan den 17 april överlämnar H.K.H Prins Carl Philip en Träprisplakett som sedan ska fästas på den vinnande byggnaden.

Årets glada vinnare till Träpriset
FAKTA Fakta om Skogssauna Tomtebo

 • Läge
  Norrlandet, Gävle
 • Typ av byggnad
  Badhus, bastu och gästhus mm
 • Byggherre
  Familjen Seitola-Gunnarsson
 • Ansvarig arkitekt
  Meter Arkitektur AB genom Bengt Carlsson
 • Medverkande arkitekter
  Pär Andreasson, Jesper Embring, Gustav Backström
 • Landskapsarkitekt
  Lars Krantz, Wij Trädgårdar
 • Byggnadsentreprenör
  Urfjället Bygg AB genom Kaj Stefanius, Bo Törnkvist
 • K-Konsult
  Christian Evertsson, COWI AB, Göteborg
 • V-Konsult
  Jonas Erdefelt, WESS Systems AB, Gävle
 • El-Konsult
  Tommy Skog, Connectkonsult, Gävle
 • Markkonsult
  Thomas Andersson, WSP, Gävle
 • Byggår
  2008-2011
Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Årets glada vinnare till Träpriset
FAKTA Fakta om Skogssauna Tomtebo

 • Läge
  Norrlandet, Gävle
 • Typ av byggnad
  Badhus, bastu och gästhus mm
 • Byggherre
  Familjen Seitola-Gunnarsson
 • Ansvarig arkitekt
  Meter Arkitektur AB genom Bengt Carlsson
 • Medverkande arkitekter
  Pär Andreasson, Jesper Embring, Gustav Backström
 • Landskapsarkitekt
  Lars Krantz, Wij Trädgårdar
 • Byggnadsentreprenör
  Urfjället Bygg AB genom Kaj Stefanius, Bo Törnkvist
 • K-Konsult
  Christian Evertsson, COWI AB, Göteborg
 • V-Konsult
  Jonas Erdefelt, WESS Systems AB, Gävle
 • El-Konsult
  Tommy Skog, Connectkonsult, Gävle
 • Markkonsult
  Thomas Andersson, WSP, Gävle
 • Byggår
  2008-2011