Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Standard för gröna hyresavtal
Energi 14 mar 2012
Det ger bra goodwill för företag som tecknar gröna hyresavtal, Bild: Matton
Alla fastighetsägare kan erbjuda sina hyresgäster gröna hyresavtal med hjälp av Fastighetsägarnas nya standardmall. Minskade miljöbelastningar från fastigheter och minskade rörliga kostnader tjänar både hyresvärd och hyresgäst på.
Cecilia Jondell
Redaktör
Projektet med gröna hyresavtal leds av Fastighetsägarna Sverige, som tar fram de nya mallarna. Det färdiga avtalet ska ingå i Fastighetsägarnas avtalssamling. Avtalsförslaget är utvecklat av en arbetsgrupp där både hyresvärdar och hyresgäster ingått.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Gröna hyresavtal

Val som hyresgästen kan göra för att minska lokalens miljöpåverkan inför inredning och hyresgästanpassning av lokalen samt vid löpande underhåll:

Miljöhänsyn vid lokalutformning till exempel bevarande av byggnadsdelar och inredning som är i gott skick och prioritering av lösningar som ger ökad flexibilitet och minskat behovet av framtida ombyggnationer.

 • Livscykeltänkande vid val av belysning och annan energidriven utrustning.
 • Miljöhänsyn vid materialval samt val av inredning och utrustning.
 • Avfallshantering i samband med hyresgästanpassning.

Fastighetsägarens beteende efter tillträdet:

Uppmuntra hyresgästen att spara energi till exempel genom att installera energisparlägen, stänga av IT-utrustning som inte används samt släcka i utrymmen utan belysningsstyrning.

 • Riktlinjer för reglering av värme, kyla och ventilation.
 • Beskriva systemen för källsortering och avfallshantering i fastigheten.
 • Informera om hyresgästens ansvar för att följa hyresvärdens drift- och skötselråd för fast inredning och ytskikt så att dess livslängd maximeras.
 • Informera om hyresgästens ansvar för att upplysa hyresvärden om förändringar i användningen av lokalen så att uppvärmning, kyla och ventilation kan anpassas och ett gott inomhusklimat upprätthållas.

Fastighetsägarrepresentanterna i arbetsgruppen är:

Vasakronan, Diligentia, GE Capital, Newsec Asset Management samt NCC. Hyresgästrepresentanter är Nordea, Ericsson, ABB, Ernst & Young samt Energimyndighetens myndighetsnätverk HYLOK. Umeå kommun representerar det kommunala perspektivet, både som hyresgäst och intern hyresvärd. Projektet har också en referensgrupp där Svensk Handel, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms stad, Malmö stad, Akademiska Hus, Castellum, Fabege, Stena Fastigheter och Fastighetsägarna Göteborg ingår. Projektet är finansierat av ovanstående aktörer samt Energimyndigheten.

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Gröna hyresavtal

Val som hyresgästen kan göra för att minska lokalens miljöpåverkan inför inredning och hyresgästanpassning av lokalen samt vid löpande underhåll:

Miljöhänsyn vid lokalutformning till exempel bevarande av byggnadsdelar och inredning som är i gott skick och prioritering av lösningar som ger ökad flexibilitet och minskat behovet av framtida ombyggnationer.

 • Livscykeltänkande vid val av belysning och annan energidriven utrustning.
 • Miljöhänsyn vid materialval samt val av inredning och utrustning.
 • Avfallshantering i samband med hyresgästanpassning.

Fastighetsägarens beteende efter tillträdet:

Uppmuntra hyresgästen att spara energi till exempel genom att installera energisparlägen, stänga av IT-utrustning som inte används samt släcka i utrymmen utan belysningsstyrning.

 • Riktlinjer för reglering av värme, kyla och ventilation.
 • Beskriva systemen för källsortering och avfallshantering i fastigheten.
 • Informera om hyresgästens ansvar för att följa hyresvärdens drift- och skötselråd för fast inredning och ytskikt så att dess livslängd maximeras.
 • Informera om hyresgästens ansvar för att upplysa hyresvärden om förändringar i användningen av lokalen så att uppvärmning, kyla och ventilation kan anpassas och ett gott inomhusklimat upprätthållas.

Fastighetsägarrepresentanterna i arbetsgruppen är:

Vasakronan, Diligentia, GE Capital, Newsec Asset Management samt NCC. Hyresgästrepresentanter är Nordea, Ericsson, ABB, Ernst & Young samt Energimyndighetens myndighetsnätverk HYLOK. Umeå kommun representerar det kommunala perspektivet, både som hyresgäst och intern hyresvärd. Projektet har också en referensgrupp där Svensk Handel, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms stad, Malmö stad, Akademiska Hus, Castellum, Fabege, Stena Fastigheter och Fastighetsägarna Göteborg ingår. Projektet är finansierat av ovanstående aktörer samt Energimyndigheten.