Varan har lagts till i varukorgen
SBI:s detaljhandbok i ny utgåva
Teknik 22 mar 2012
Detaljhandbok anpassad för eurokod-systemet. Foto Jozef Hornak
Den nya handbokserien i sju delar som behandlar knutpunkter i stålstommar, ersätter den tidigare versionen från 1980-talet.

Det är många variabler i ekvationen som konstruktören måste lösa för att lyckas med ståldetaljeringen. En missad parameter kan leda till en fördyring av projektet och i värsta fall innebära att bärförmågan inte är tillräcklig.

Förenklar konstruktörens arbete

För att underlätta för konstruktörer och stålbyggare finns därför SBI:s detaljhandbok. I den nyligen färdigställda tredje generationens detaljhandbok har vi samlat välprövade och några nya detaljlösningar. Totalt är det 49 stycken detaljlösningar som beskrivs med ingående beräkningsanvisningar och ritningsexempel. Detaljlösningarna finns samlade i sju separata publikationer, P183-P189, eller kort och gott i Detaljhandboken.

Beräkningsprogram

En stor nyhet är det beräkningsprogram som har utvecklats parallellt med Detaljhandboken. Programmet gör det möjligt att jämföra alternativa lösningar med varandra och man kan då uppskatta till exempel svetsmängd och tidsåtgång i verkstaden för olika tänkbara lösningar.

Modelleringshjälpmedel

Ytterliggare en nyhet är att knutpunkterna i Detaljhandboken kommer att finnas samlade i nästa version av Tekla Structures, version 18. Detta kommer att göra det lätt att hitta motsvarande knutpunkt när modellen byggs, då Tekla Structures används i projekteringen.

Dimensioneringstabeller

Precis som i tidigare utgåvor av Detaljhandboken finns det dimensioneringstabeller till många av detaljtyperna. Att använda tabellerna är enkelt och tidsvinsten blir betydande jämfört med att beräkna detaljen utan hjälp. Som exempel kan nämnas att det krävdes åtta sidor beräkningar för att kunna verifiera bärförmågan för en momentstyv balkskarv då eurokoden följdes strikt utan hjälpmedel. Genom att använda dimensioneringstabellerna kan motsvarande verifiering göras på några minuter.

Dags att lära om

I och med att eurokoderna tillsammans med de nationella valen har blivit det enda giltiga alternativet för dimensionering av bärverk finns det mycket nytt för alla att lära. En god hjälp för att komma in i de nya beräkningsreglerna för dimensionering av knutpunkter och förband, är att använda Detaljhandboken. Här förklaras i de inledande kapitlen hur beräkningsreglerna i SS-EN 1993-1-8 ska användas. I beräkningsexemplen kan man t.ex. se hur metoden med dragbelastat ekvivalent T-stycke ska användas, vilket inte är helt självklart utan vägledning.

Det är detaljerna som avgör

Det heter ju att det är ”detaljerna som avgör” och det är i mångt och mycket riktigt när det gäller stålbyggande. En detaljlösning som inte är genomtänkt och som upprepas på många platser i stålstommen kostar onödigt mycket och fördyrar projektet. En bidragande orsak till ett lyckat stålbyggnadsprojekt hittar man alltså på detaljnivå. Genom att välja bland de rationella detaljlösningarna som finns samlade i Detaljhandboken har man goda möjligheter att lyckas med ståldetaljeringen.

Författaren Björn Åstedt. Foto Jozef Hornak
FAKTA Mer information:

 • Pelarfot, Publikation 183, SBI 2011
 • Pelarskarv, Publikation 184, SBI 2011
 • Balk-pelarinfåstning, Publikation 185, SBI 2011
 • Ramhörn och pelartopp, Publikation 186, SBI 2011
 • Balkskarv, Publikation 187, SBI 2011
 • Balk-balkinfåstning, Publikation 188, SBI 2011
 • Stånginfåstning, Publikation 189, SBI 2011
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter

Författaren Björn Åstedt. Foto Jozef Hornak
FAKTA Mer information:

 • Pelarfot, Publikation 183, SBI 2011
 • Pelarskarv, Publikation 184, SBI 2011
 • Balk-pelarinfåstning, Publikation 185, SBI 2011
 • Ramhörn och pelartopp, Publikation 186, SBI 2011
 • Balkskarv, Publikation 187, SBI 2011
 • Balk-balkinfåstning, Publikation 188, SBI 2011
 • Stånginfåstning, Publikation 189, SBI 2011
Fördjupningsmaterial