Varan har lagts till i varukorgen

Ny bok "Bevara betongen"

Konstruktion 30 mar 2012
Nu finns en ny bok om betong, beskriven i ett tvärvetenskapligt perspektiv av Sven Olof Ahlberg. Med boken vill han överbrygga avståndet mellan kulturhistoriska och tekniska kompetenser.

Dokumenterade fallstudier finns presenterade i boken och sammanfattas med författarens egna råd och erfarenheter. 

Första boken i sitt slag

Metod- och materialfrågor kring bevarande av kulturhistoriskt värdefulla betongkonstruktioner är ett område som har varit eftersatt i litteraturen.

– Jag vill att tekniker ska få en inblick i de kulturhistoriska värden och vice versa med antikvarierna och arkitekterna. På så sätt är min bok den första i sitt slag i Sverige, säger Sven Olof Ahlberg

Betong påverkar miljön

Även miljöpåverkan nämns om materialet som håller på att få en betydligt bättre status.

– Visst tillverkas betong av en ändlig resurs men det går att kompensera till en viss del om man exempelvis återanvänder materialet efter rivning.

En bok för många

Boken är skriven ur ett bevarandeperspektiv och fungerar även i undervisning liksom ett uppslagsverk över betongens liv i olika faser med ett rikt text och bildmaterial.

Sven Olof Ahlberg som också är fotograf och bebyggelseantikvarie, har medverkat i projektering och reparationer av betong samt föreläser vid universitet och högskolor.

”Försök föreställa dig hur Sverige skulle se ut utan betong”, ur Bevara betongen. Bild Svensk Byggtjänst.
Fördjupningsmaterial

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

”Försök föreställa dig hur Sverige skulle se ut utan betong”, ur Bevara betongen. Bild Svensk Byggtjänst.
Fördjupningsmaterial