Varan har lagts till i varukorgen

Hjälp att miljöbedöma planer enligt PBL

Detaljplaner där planområdet tas i anspråk för verksamhet som ska tillståndsbedömas enligt miljöbalken ska alltid miljöbedömas. Foto: Ulf Söderlund
”Tänk miljö i tid – praktisk miljöbedömning av planer enligt PBL” är ett hjälpmedel som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det är ett stöd för dem som arbetar med miljöbedömningar av kommunala planer som styrs av plan- och bygglagen.
Nya bestämmelser om miljöbedömningar infördes i den svenska lagstiftningen i mitten av 2004. Fortfarande finns en viss osäkerhet om vad detta innebär i praktiken vid genomförandet av detaljplaner och översiktsplaner. En fråga som anses svår är att veta när så kallad betydande miljöpåverkan uppstår.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser Miljö Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter