Varan har lagts till i varukorgen
Handledningar: säkerhet kring dricksvatten
Vatten och avlopp 16 apr 2012
I två nya publikationer från Svenskt Vatten behandlas grundläggande VA-teknik samt arbete med säkerhet för dricksvattenproducenter.

Vattnet är ett lån från naturen och genom vår användning förändrar vi både dess kvalitet och den vattenbalans som råder.

Vårt Vatten / lärobok i VA-teknik

Boken förklarar de grundläggande stegen inom vattenförsörjnings- och avloppsteknik. Från råvattenintag till dricksvattenproduktion, via brukaren till avloppsrening och åter till naturen.

VA-teknik bygger ofta på välbeprövade metoder och det är framförallt dessa som beskrivs. Boken är tänkt att användas på grundkurser i VA-teknik vid landets högskolor och universitet och ge baskunskaper till arbetslivet eller fortsatta studier.

U12 / Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter

Av flera skäl har det bedömts att det bör finnas en handbok till stöd för dem som ansvarar för säkerhetsfrågorna hos dricksvattenproducenterna.

Innehållet i handboken är tänkt att man ska kunna tillämpa i det dagliga arbetet inom dricksvattenområdet. Den beskriver säkerhetsarbetets aspekter så att läsaren vet vad som ska utföras. Publikation U12 är tänkt att vara en uppslagsbok i miniformat.

Behovet av skydd

De första fyra kapitlen ger introduktion och underlag för bra säkerhetsarbete (regelverk, ansvar, hotbild).

I kapitel 5 ges förslag till arbetsgång för att bedöma behovet av skydd. Därefter följer stödkapitel med fördjupning inom viktiga delar av säkerhetsarbetet. I slutet återfinns en lista med förslag på litteratur för den som vill fördjupa sig mer.

Varje huvudkapitel avslutas med en checklista som redovisar konkret vilka uppgifter som ska utföras.

 

För att lämna tillbaka vattnet till naturen i samma skick som vi tog det krävs det insatser av oss. Det gör också säkerhetsarbetet, för att konsumenterna ska kunna lita på att vattnet går att dricka.
Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

För att lämna tillbaka vattnet till naturen i samma skick som vi tog det krävs det insatser av oss. Det gör också säkerhetsarbetet, för att konsumenterna ska kunna lita på att vattnet går att dricka.