Varan har lagts till i varukorgen
Energilager ger stabilare elnät
Elproduktion 15 mar 2012
Energilagret består av litiumjonbatterier som byggs samman till moduler som i sin tur staplas i rack. Foto: Falbygdens Energi
Med ett energilager går det att jämna ut förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på elkraft. Stabiliteten i elnätet upprätthålls. Detta är nödvändigt om elproduktion från vind- och solkraft ska kunna tas tillvara.

Utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar elproduktion gynnar miljön men är inte alltid så bra för elnätet. I ett elnät måste det råda balans mellan tillgång och efterfrågan i varje ögonblick.

Det passar inte ihop med den förnybara elproduktionens oförutsägbarhet. Vindkraftverken producerar el när det blåser och solceller producerar el när solen skiner.

För ett elnät innebär detta att spänningen varierar och gör det svårt att behålla den stabilitet som krävs. Dessutom kan det uppstå en obalans mellan hur mycket el som produceras och hur mycket el som efterfrågas av konsumenterna.

Batterier som energilager

Ett sätt att hantera situationen, och ha rätt balans mellan konsumtion och produktion, är att mellanlagra elen i ett energilager. Med ett energilager går det att hålla elnätet i gott skick, oavsett vad som sker. Korta avbrott kan överbryggas med tillskott från energilagret och varierande produktion, som vindkraft, kan lagras och tillföras till nätet när den behövs.

Inom ABB har man utvecklat en ny teknik för energilagring med hjälp av batterier. Batterierna byggs samman av battericeller till moduler som i sin tur staplas i rack till önskad storlek.

Falköping först ut

I december 2011 invigdes Sveriges första energilager i Falköping. Anläggningen är en del i ett större projekt som går ut på att testa ett smart elnät i miniatyr, där även elbilar ska ingå.

– Vi kommer bland annat att undersöka hur ett energilager kan fungera som effektreserv vid laddning av elbilar och även testa nya affärsmodeller, säger Lars Ohlsson, vd för Falbygdens Energi som är ett dotterbolag till Göteborgs Energi.

Energilagret i Falköping består lite förenklat av 20 stora litiumjonbatterier som är förbundna till nätet via en AC/DC-omriktare. Lagret laddas upp under några timmar nattetid då uttaget av effekt i nätet är som lägst och bidrar sedan med lagrad energi till att täcka behovet under nästkommande dag när behovet är större.

75 kW i timmen

75 kW i timmen kan Falbygdens Energi ta ut från lagret. Än så länge är anläggningen enbart ett test. 95 anläggningar kommer att förses med el när det är hög belastning. Sett över ett helt år kan lagret bidra med all ström till fem normalvillor.

Redan nu planerar dock Falbygdens Energi för ett större energilager som ska installeras i samband med den kraftiga utbyggnad av vindkraften som planeras kring Falköping.

I dag finns 30 MW installerad effekt i området men om några år väntas den ha ökat till 100 MW.

Fler användningsområden

Det är inte bara vindkraftparker som kan ha nytta av dynamisk energilagring. Även ett pappersbruk kan med hjälp av energilagret få manövertid att säkert stänga ner processen vid ett strömavbrott. Ett sjukhus kan få avbrottsfri kraft innan reservkraftverken går igång.

Energilagret kan också försörja en industri vid ett kortvarigt behov av mer energi och medverka till att utnyttja nätet mer effektivt. Det ger även kraftbolag och industrier möjlighet att sälja förnybar energi som de inte gör av med.

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Energi Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter