Varan har lagts till i varukorgen
Cellplast kan ha påskyndat brand
Energi 7 mar 2012
Branden fick ett mycket snabbt förlopp, vilket fått uppmärksamhet i media. Brandfarligt material i isoleringen pekas ut av Brandskyddsföreningen som trolig orsak till att det gick så fort. Foto Jessica Yngve/Scanpix.
Dödsbranden i flerbostadshuset i Mjölby i helgen fick ett snabbt spridningsförlopp. En trolig orsak till att branden fick en så snabb spridning kan vara isoleringsmaterialet cellplast EPS, som finns i fasaden. Även konstruktionen av de inglasade balkongerna kan ha bidragit till det snabba förloppet.
Cecilia Jondell
Redaktör

Första helgen i mars eldhärjades ett flerfamiljshus i Mjölby. En liten flicka omkom och flera familjer förlorade sina hem.

Branden fick ett mycket snabbt förlopp, vilket fått uppmärksamhet i media. Brandfarligt material i isoleringen pekas ut av Brandskyddsföreningen som trolig orsak.

Bakom plåten i fasaden har isoleringen inte varit tillräckligt skyddad utan kom snabbt i kontakt med elden. Det påskyndade brandförloppet och bidrog till brandspridningen.

Cellplastisoleringen satt i huvudsak på gavlarna men en tunn skiva satt även i delar av långfasaden. På vilket sätt isoleringen har antänts vet man inte ännu då utredning pågår.

"Måste skyddas hela vägen"

Cellplastisoleringen har suttit som originalisolering sedan huset byggdes 1972. Det är tveksamt om konstruktionen uppfyllde dåtidens regler om hur isoleringen skulle vara uppsatt eftersom kraven inte skiljer sig nämnvärt från dagens byggnormer.

Cellplastisolering är fortfarande ett godkänt material men enligt Boverkets regler måste ”en byggnadsdel utformas så att den upprätthåller sin avskiljande funktion”.

– Det finns för lite kunskap om riskerna i materialet cellplast som gör att isoleringen inte sätts upp på rätt sätt. Cellplast måste skyddas hela vägen längs till exempel en plåtfasad för att uppfylla kraven. Till exempel ska inte gnistor eller liknande komma in via luftspalter och antända isoleringsmaterialet, säger Cecilia Uneram, brandingenjör på Brandskyddsföreningen. Cecilia har studerat den eldhärjade byggnaden i Mjölby.

Hon menar att det behövs en granskning av befintliga byggkonstruktioner för att minska brandriskerna och att säkerställa att samhällets krav uppfylls.

Brandfarliga konstruktioner i balkonger

– De inglasade balkongerna i Mjölby var inte tätade på rätt sätt och gjorde att brandgaserna tog sig fritt upp mellan våningsplanen. Det kan vara ytterligare en anledning till ett snabbt brandförlopp, säger Cecilia Uneram.

För inglasade balkonger gäller samma regler och krav på avskiljning mellan lägenheter så att inte en brand sprids. Branden når brännbara material både i fasad och lösa material som förvaras av de boende på balkongerna och sprider sig snabbt även den vägen.

FAKTA Mer om brandrisk och cellplastisolering

  • Cellplast EPS är ett brännbart material. Om isoleringen inte ligger tillräckligt skyddad, exempelvis bakom en varm plåt, kan den deformeras av värmen och så småningom antändas på andra håll.
  • Om brandprocess slutligen når 450 – 500 grader kan den antända den bakomliggande cellplastisoleringen och själva cellplasten blir självantändande vid dessa grader.
  • Även på många byggarbetsplatser ligger cellplastisoleringen blottad innan den har monterats och är en stor brandfara när ett bygge pågår. Svetslågor och annat kan lätt antända materialet.

Krav på inbyggda balkonger:

  • Krav på rökgastätning (typ godkänd fogmassa) ska finnas mellan de inglasade balkongerna.
Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Mer om brandrisk och cellplastisolering

  • Cellplast EPS är ett brännbart material. Om isoleringen inte ligger tillräckligt skyddad, exempelvis bakom en varm plåt, kan den deformeras av värmen och så småningom antändas på andra håll.
  • Om brandprocess slutligen når 450 – 500 grader kan den antända den bakomliggande cellplastisoleringen och själva cellplasten blir självantändande vid dessa grader.
  • Även på många byggarbetsplatser ligger cellplastisoleringen blottad innan den har monterats och är en stor brandfara när ett bygge pågår. Svetslågor och annat kan lätt antända materialet.

Krav på inbyggda balkonger:

  • Krav på rökgastätning (typ godkänd fogmassa) ska finnas mellan de inglasade balkongerna.