Varan har lagts till i varukorgen
Bioplaster hot mot återvinning
Energi 19 mar 2012
Bioplasters miljöprestanda över ett livscykelperspektiv måste utredas. Foto Anders Wester
Stena Recycling och Svenska Miljöinstitutet kräver att regeringen tillsätter en utredning om användning av bioplaster eftersom de försvårar återvinningen av vanliga plaster. Det behövs riktlinjer för hur bioplaster ska användas.

För att slippa öka beroendet av ny plastråvara och inte riskera kvaliteten på plast måste man vid materialåtervinning kunna skilja på vanlig plast och bioplaster.

Felsorterad plast vid maskinell sortering utgör ett hot mot en fungerande materialåtervinning av den vanliga plasten.

Livslängden får nämligen stora konsekvenser om bionedbrytbar plast blandas in. Därför måste användingen av bioplaster regleras och tydliga tillämpningar behövs.

Totala miljöbelastning

Bioplaster har marknadsförts som miljövänliga och förekommer flitigt i Sverige. Men bioplaster är inte miljövänliga med automatik.

Eftersom processen med bioplast kräver energi och har långsam nedbrytning betyder det att den totala miljöbelastningen inte är låg.

FAKTA Mer om bioplast

 • Energi går åt för att producera, transportera och konvertera, både vanliga plaster och bioplaster, och många olika kemikalier krävs i en process.
 • Att bioplaster måste stabiliseras för att klara av fukt och värme samt används i de tilltänkta applikationerna gör att materialet bryts ner i naturen först efter flera år.
 • En snabb och fullständig nedbrytning kräver speciella anläggningar där temperatur, fuktighet och mikroorganismer går att kontrollera.
 • Förra året passerade produktionen av bioplaster 1 miljon ton och förväntas växa med nästan 20 procent per år.
 • Andelen icke bionedbrytbara plaster väntas öka till knappt 50 procent av alla bioplaster inom en sjuårsperiod enligt en rapport från Ceresana Research.
 • PLA (polylaktid eller polymjölksyra) är vanliga bioplaster och kräver en process med många olika kemikalier.

Om Stena Metall

Stena Metallkoncernen bedriver återvinning, bearbetning och förädling av metaller, papper, elektronikskrot och farligt avfall. Inom koncernens verksamhet ryms dessutom internationell handel med stål, metaller och olja.

Koncernen erbjuder kvalitetssäkrade lösningar till olika branscher och sektorer i samhället.

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Mer om bioplast

 • Energi går åt för att producera, transportera och konvertera, både vanliga plaster och bioplaster, och många olika kemikalier krävs i en process.
 • Att bioplaster måste stabiliseras för att klara av fukt och värme samt används i de tilltänkta applikationerna gör att materialet bryts ner i naturen först efter flera år.
 • En snabb och fullständig nedbrytning kräver speciella anläggningar där temperatur, fuktighet och mikroorganismer går att kontrollera.
 • Förra året passerade produktionen av bioplaster 1 miljon ton och förväntas växa med nästan 20 procent per år.
 • Andelen icke bionedbrytbara plaster väntas öka till knappt 50 procent av alla bioplaster inom en sjuårsperiod enligt en rapport från Ceresana Research.
 • PLA (polylaktid eller polymjölksyra) är vanliga bioplaster och kräver en process med många olika kemikalier.

Om Stena Metall

Stena Metallkoncernen bedriver återvinning, bearbetning och förädling av metaller, papper, elektronikskrot och farligt avfall. Inom koncernens verksamhet ryms dessutom internationell handel med stål, metaller och olja.

Koncernen erbjuder kvalitetssäkrade lösningar till olika branscher och sektorer i samhället.