Varan har lagts till i varukorgen
"Alla tjänar på funktionsansvar"
Rälsarbete 12 mar 2012
E4:an mellan Myre och Skönsberg i Sundsvall är en totalentreprenad med funktionskrav, 20 års driftsansvar och trafiksäkerhetsbonus. Inom tre år ska 40 procent av alla väg- och järnvägsprojekt över 25 miljoner upphandlas som totalentreprenader. Bild: Trafikverket
Projektchefen för E4:an utanför Sundsvall, Magnus Lundberg, berättar om sina erfarenheter av totalentreprenad med funktionsansvar.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Skickliga entreprenörer får använda sin tekniska kreativitet och tjänar stora bonuspengar. Samhället och Trafikverket spar ännu mer pengar, får projekten klara i tid och entreprenören tar ett större ansvar än vanligt för produktkvaliteten.

Magnus Lundberg har arbetat med upphandling och byggande av väg- och järnväg i  36 år. Nu är Magnus Lundberg projektchef för E4:an utanför Sundsvall. Det är ett av de 13 projekt som ingår i Trafikverkets verksamhetsområde Stora Projekt, och som handlats upp som totalentreprenad med funktionskrav.

Trafikverket vill öka andelen totalentreprenader och siktar på att vart femte projekt mellan 25 och 500 miljoner kronor under 2012 ska vara totalentreprenad. Nästa år ligger målribban på 30 procent och 2014 på 40 procent.

Den nya beställarstrategin ska förhoppningsvis slå igenom snabbt och inte komma av sig på det sätt som totalentreprenaderna gjorde förra gången det begav sig under slutet på 1980- och 90-talet.

– Utvecklingen har gått i vågor, men nu är vi mer bestämda än någonsin. Samtidigt verkar vi i en konservativ bransch och som beställare har vi ofta svårt att släppa taget om den beställarroll vi har i utförandeentreprenader.

Nya upphandlingsmallar stöttar funktionskrav

Förutom att fler stora projekt drivs som totalentreprenad med funktionskrav har Trafikverket nyligen antagit ett nytt internt upplägg för förfrågningsunderlag för totalentreprenader, med mallar för hur förfrågningsunderlagen ska se ut, för att förenkla upphandlingarna och spara pengar.

– Totalentreprenad är ett ekonomiskt sunt alternativ som ger bra möjligheter att sänka kostnaderna. Bra förfrågningsunderlag ger möjligheter till bra upphandlingar så att vi får tekniskt bra produkter med bra genomförande utan tvister med entreprenörerna.

Inte både hängslen och livrem

Magnus Lundberg konstaterar att trots de nya upphandlingsmallarna är det en utmaning att förstå var gränserna går mellan tekniska krav och funktionskrav.

– Behåller man alla de tekniska kraven och lägger till funktionskrav har man gjort det svårt för sig. Vi måste våga släppa tagen om många av de tekniska kraven.

En av utmaningarna för honom som projektchef är att få till bra funktionskrav. De ska vara tillräckligt tydliga och höga, men inte för höga. Det gäller att hålla alla olika tekniska särkrav stången. En uppgift som både är rolig och utmanande.

– Det måste finnas en tydlig koppling mellan vem som betalar för kraven och vem som ställer dem. Annars förvandlas kravställaren lätt till en omättlig kravmaskin vilket inte nödvändigtvis gynnar vare sig vägens kvalitet eller skattebetalarna.

Kreativa lösningar och industriellt byggande

Tillbaka till E4:an utanför Sundsvall och Magnus Lundbergs nuvarande projekt. Alla stora kontrakt skrevs för ett år sedan och arbetet är i full gång. Funktionskraven i totalentreprenaderna har redan gett utdelning. Bland annat utformas de sammanlagt 33 stora broarna på ett sätt som nog inte hade blivit verklighet med en annan upphandlingsform.

– Både grundläggning och brotyper är framtagna som ett nytt industriellt koncept. Det är både formar och arbetslag som går att flytta med från bro till bro.

Även övrig produktion är effektivare än i andra projekt som Magnus Lundberg arbetat med. Framför allt är materialanvändningen i linjen mer självförsörjande och logistiken smartare.

– Det berg som tas ut läggs i linjeprofilen så att det kan användas direkt. Man krossar och tar ut på plats och slipper på så sätt köra in material från externa täkter.

Anbud under kalkylen

Anbuden ligger ofta betydligt lägre än de egna kalkylerna när Trafikverket går ut med totalentreprenad med funktionskrav. Och arbetet går fortare än planerat. Entreprenörerna i Sundsvall erhåller en bonus på 600 000 kronor för varje vecka tidigare man färdigställer entreprenaden än kontraktets sluttid.

– Visst kan man tycka att det är höga bonusar, men samhällsvinsten med snabb produktion av tekniskt god kvalitet är så stor att vi kan dela med oss till entreprenörerna på det här sättet.

Långa driftsavtal och trafiksäkerhetsbonus

En annan trend i spåren av totalentreprenad med funktionskrav är de allt längre drift och underhållsavtalen som knyts till totalentreprenaderna. Alltför kort drift- och underhållstid i kontraktet gör att entreprenören kanske arbetar med standardmaterial och standardlösningar som inte har optimala livscykelkostnader.

– Trafiksäkerhetsbonus är en annan metod som vi prövar för att få bättre drift och underhåll. Antalet olyckor påverkas av vägens utformning och kvalitén på drift och underhåll.

Om olycksutvecklingen under driftperioden är lägre än den statistiska utfaller bonusen. Entreprenörens intresse av att utforma en säker vägmiljö och hålla drift och underhåll på en hög nivå ökar och samhället får färre trafikolyckor. Det tjänar alla på menar Magnus Lundberg.

- Vi måste våga släppa tagen om många av de tekniska kraven, säger Magnus Lundberg om sig själv och andra beställare.
FAKTA Exempel på funktionskrav

 • IRI-värde, jämnhet i längdled
 • spårdjup, jämnhet i tvärled
 • bullerkrav
 • ljuskrav
 • estetik.

Projekteringsfrågor under byggtiden

 • Projekteringen måste vara långt framskriden innan bygget startar
 • Skapa tillräckligt hög frihetsgrad:

Beställare: lita på konsult och entreprenör.

Leverantör: lita på den egna kompetensen, bli inte fångad av beställarens tekniska förväntningar och erfarenheter.

 • Ge och ta frihet att ändra efter att bygget startat
 • Aktiv design är svårt – använd möjligheterna
 • Korta beslutsvägarna.

Mer om E4 Sundsvall

 • E4 Sundsvall är ett för många angeläget projekt som ska förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön på ett 20 kilometer långt vägavsnitt från Myre till Skönsberg.
 • Vägavsnittet är olycksdrabbat och har den högsta trafikmängden på E4 norr om Uppsala.
 • Projektet inkluderar 17 km motorväg, 5 trafikplatser och 33 broar.
 • 17 km av sträckan inklusive 25 broar byggs på totalentreprenad av Peab och inkluderar 20 års drift- och underhållstid.  Kontraktet är värt 1,1 miljarder kronor.
 • Den största av projektets broar är ”Dubbelkrum”, en 2 109 meter lång bro över Sundsvallsfjärden. Bron byggs på totalentreprenad av ett konsortium bestående av Pihl & Söhn (DK), Max Bögl (D) och Josef Möbius (D) och kontraktet är värt 1,6 miljarder kronor.
 • Under de mest byggintensiva åren 2012 och 2013 arbetar upp emot 1 000 personer med bygget.
Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Rälsarbete Transportsystem Underhåll Upphandling
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

- Vi måste våga släppa tagen om många av de tekniska kraven, säger Magnus Lundberg om sig själv och andra beställare.
FAKTA Exempel på funktionskrav

 • IRI-värde, jämnhet i längdled
 • spårdjup, jämnhet i tvärled
 • bullerkrav
 • ljuskrav
 • estetik.

Projekteringsfrågor under byggtiden

 • Projekteringen måste vara långt framskriden innan bygget startar
 • Skapa tillräckligt hög frihetsgrad:

Beställare: lita på konsult och entreprenör.

Leverantör: lita på den egna kompetensen, bli inte fångad av beställarens tekniska förväntningar och erfarenheter.

 • Ge och ta frihet att ändra efter att bygget startat
 • Aktiv design är svårt – använd möjligheterna
 • Korta beslutsvägarna.

Mer om E4 Sundsvall

 • E4 Sundsvall är ett för många angeläget projekt som ska förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön på ett 20 kilometer långt vägavsnitt från Myre till Skönsberg.
 • Vägavsnittet är olycksdrabbat och har den högsta trafikmängden på E4 norr om Uppsala.
 • Projektet inkluderar 17 km motorväg, 5 trafikplatser och 33 broar.
 • 17 km av sträckan inklusive 25 broar byggs på totalentreprenad av Peab och inkluderar 20 års drift- och underhållstid.  Kontraktet är värt 1,1 miljarder kronor.
 • Den största av projektets broar är ”Dubbelkrum”, en 2 109 meter lång bro över Sundsvallsfjärden. Bron byggs på totalentreprenad av ett konsortium bestående av Pihl & Söhn (DK), Max Bögl (D) och Josef Möbius (D) och kontraktet är värt 1,6 miljarder kronor.
 • Under de mest byggintensiva åren 2012 och 2013 arbetar upp emot 1 000 personer med bygget.
Fördjupningsmaterial