Varan har lagts till i varukorgen

A-impregnering vid markkontakt

Konstruktion 6 mar 2012
Rätt använt bör AB-impregnerat trä klara sig minst 20 år. Foto: Ulf Söderlund
Ett fältförsök med impregnerat trä som nu utvärderats efter 15 år visar att klass AB-impregnerat trä inte ska användas i markkontakt. Rostfritt stål är överlägset bästa material för fästdon.

Virke impregnerat med nya "AB-medel" utan krom och arsenik introducerades på marknaden i mitten av 1990-talet. Även träslag som påstods ha hög naturlig beständighet mot rötsvampar, till exempel lärk, började marknadsföras som "miljövänliga" alternativ till impregnerat trä.

Då kunskaperna om beständighet hos AB-medel respektive lärk var bristfälliga startade SP ett stort fältförsök med impregnerat trä 1996.

I studien ingick de krom- och arsenikfria träskyddsmedel som var kommersiellt tillgängliga 1995. Som referens har man även studerat medel som innehåller krom och arsenik, kärnved av furu och lärk samt obehandlad gran.

Ej i mark

Utvärderingen efter 15 år bekräftat i stort sett de resultat som erhölls vid revisionen efter 10 år, nämligen att:

  • AB-klassificerat virke, rätt använt, ser ut att klara sig i mer än 20 år utan att angripas av omfattande rötskador
  • livslängden för klass AB-impregnerat trä kan förväntas bli cirka 10 år i markkontakt
  • trä som är AB-impregnerat klarar sig generellt avsevärt bättre än kärnved av furu och lärk och trä impregnerat med metallfria träskyddsmedel.
  • beständigheten hos furu- respektive lärkkärnved är i stort sett densamma
  • rostfritt stål är det överlägset bästa materialet för fästdon med hänsyn till korrosionsskyddet.

Dimensionsfördelning

Det faktum att klass AB-impregnerat trä endast har cirka 10 års livslängd i markkontakt styrker Träskyddsföreningens så kallade dimensionsfördelning.

Den infördes 1 juni 2011 och kräver att NTR-klassificerat virke med dimension 45x145 mm samt 63x63mm och däröver ska impregneras i klass A. Virke i grövre dimensioner kommer oftare i kontakt med mark eller används i konstruktioner där personsäkerheten är kritisk.

NTR har lägre krav på upptagning

Testet tyder på att AB-klassificerat virke, rätt använt, ser ut att leva upp till Träskyddsföreningens 20-åriga rötskyddsgaranti. När det gäller träskyddsmedlen Kemwood ACQ 1900, Tanalith E och Wolmanit CX-8, det vill säga i princip de typer som används idag, så skall man observera att de upptagningar som provas i samtliga försöksled ligger klart över de upptagningar som för närvarande är godkända av Nordiska Träskyddsrådet. Hos det provade virket låg upptagningen:

  • ACQ 1900 – cirka 15 procent högre
  • Wolmanit CX-8 – cirka 20 procent (i EN 252-försöket cirka 40 procent) högre
  • Tanalith E – cirka 60 procent högre.

Läs mer

Resultaten radovisas i rapporten "Fältförsök med träskyddsmedel för klass AB: Resultat efter 15 års exponering" (SP rapport 2011:70). Pappersexemplar beställs av Johanna Olsson, SP. Elektroniskt exemplar kan laddas ner på SP:s webbsida.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter