Varan har lagts till i varukorgen
10 heta frågor om mitträcken
Underhåll 15 mar 2012
Det är inget fel med räckespåkörningar och skador. De är ett kvitto på att väghållaren ställt upp mitträcket på rätt plats, precis där en bil är på väg över i mötande körfält.
Smala vägar med slimmade räckestyper ställer nya krav på underhåll. CE-märkningen har slagit igenom och Trafikverkets strategi för väg- och broräcken börjar ta form. Vägräcken är i hetluften.

Vägräcken förhindrar kollisioner med hårda föremål bredvid vägen eller frontalkollisioner mellan fordon.

Ett positivt samband mellan vägräcken och antalet påkörda vägräcken innebär att de flesta räcken sitter där bilar annars skulle kollidera med varandra eller med andra hårda föremål bredvid vägen.

Det kan också vara motiverat att sätta sidoräcke när vägen går nära stup, skär genom berg eller har en speciellt besvärlig linjeföring som många kurvor med snäva radier.

CE-märkning och underhåll – aktuell frågor

Årets mest aktuella frågor kring mitträcken och broräcken på smala broar samt där skyddsanordningen har tillutrustning som sprutskydd eller bullerskärmar:

 1. CE-märkningens praktiska konsekvenser
 2. Sveriges tillämpning av standarden EN1317
 3. Trafikverkets strategi för väg- och broräcken
 4. Projektering och montering
 5. Underhåll och reparationer
 6. Kostnader
 7. Snöröjning och vägräcken
 8. Mitträcken i tätort
 9. Räckestyper för MC-trafik
 10. Vägräcken och krockkudde

Så fungerar mitträcket

Mitträcken dominerar på motorvägar samt smala vägar. Med Trafikverkets satsning på att bygga om niometersvägar till så kallade glesa 2+1-vägar ökar också behovet av smala mitträcken.

Användningen ger färre dödsfall och lindrigare personskador, men fler fordonsskador och fler skadade räcken. Antalet vägräckesolyckor kommer troligen att öka i framtiden, men förhoppningsvis innebär det färre döda trafikanter.

När fordonet glider längs med vägräcket fås ett längre krockförlopp som i sin tur ger lägre accelerationer, effekten kallas populärt ofta lägre krockvåld. Den officiella samlingsbenämningen på räcken är ”skyddsanordningar för fordon” där även vägräckesändar, krockdämpare och övergångar ingår.

FAKTA Räcken för 8 miljarder

På det statliga vägnätet om cirka 100 0000 km finns:

 • drygt 1 000 km broräcken
 • cirka 4 000 km mitträcken
 • cirka 13 000 km sidoräcken.

En grov bedömning är att det samlade räckesbeståndet har ett återanskaffningsvärde på minst 8 miljarder kronor.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Underhåll Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Räcken för 8 miljarder

På det statliga vägnätet om cirka 100 0000 km finns:

 • drygt 1 000 km broräcken
 • cirka 4 000 km mitträcken
 • cirka 13 000 km sidoräcken.

En grov bedömning är att det samlade räckesbeståndet har ett återanskaffningsvärde på minst 8 miljarder kronor.