Varan har lagts till i varukorgen
Webbaserad solkarta för befintlig stad
Energi 4 maj 2012
Göteborg Energi har lanserat en ny webbplats där husägare i Göteborg enkelt kan se vilka möjligheter som finns att producera egen el med solceller på husets tak.

Intresset för solceller har ökat sedan det statliga solcellstödet infördes. Hustaken kan dock vara mer eller mindre lämpliga för elproduktion och det är ibland svårt att avgöra på förhand.

Många faktorer spelar in såsom skuggning av andra byggnader och höjder, vinkel mot solen, hur stor takyta som finns och naturligtvis antalet soltimmar. Den stora mängden faktorer gör det mycket svårt att veta om det går att räkna hem en investering i solceller eller inte.

Webbverktyg visar solpotential

Husägarna i Göteborg kan nu få hjälp i det arbetet via webben. På den nylanserade webbplatsen Solkartan har Göteborg Energi solinventerat hela centrala Göteborg för att se hur mycket el som kan framställas från varje hustak.

Det gör att husägare enkelt kan se vilken potential det finns att producera egen el och det har inte varit möjligt tidigare med denna precision.

Tar hänsyn till många parametrar

Det verktyg som används på webbplatsen heter SEES, Solar Energy from Existing Structures, och har utvecklats av WSP och Göteborgs Universitet. SEES utvärderar hur mycket solenergi som infaller på takytor inom ett område under ett helt år i kWh per kvadratmeter.

Hänsyn tas till skuggning av terräng och närbelägna byggnader. I systemet kan vegetation placeras ut för att sedan studera skuggningseffekten av denna under ett år.

Även planerad bebyggelse kan utvärderas med metoden vilket innebär att stadsplanerare, arkitekter och byggherrar på ett tidigt stadie kan utvärdera hur soloptimerade framtida byggnader kommer att vara.

–Metoden kan tillämpas i alla kommuner som via en hemsida kan informera invånare och fastighetsägare om möjlig utvinning av solenergi, säger Per Jonsson, projektledare på WSP.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Elproduktion Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial