Varan har lagts till i varukorgen
Värdar och staden samarbetar om tillgänglighet
Tillgänglighet 11 maj 2012
Vi vill visa att god tillgänglighet ger positiva effekter, säger initiativtagarna. Foto Anders Wester
Stockholms stad och Fastighetsägarna Stockholm ska genom en tillgänglighetspakt arbeta gemensamt för att göra huvudstaden mer anpassad för funktionshindrade.

Pakten presenteras på ett seminarium i Stockholms Stadshus, onsdagen den 16 maj. Intresserade aktörer och organisationer bjuds in för att delta i seminariet.

Ett ökat ansvar för förbättrad tillgänglighet i byggnader och i anslutning till bebyggelsen lovas av medlemmar och åtgärder som kommer att vidtas presenteras.

Ökad tillgänglighet kan omfatta allt från förbättrad snöröjning till att bygga bort nivåskillnader med ramper, hissar och andra byggåtgärder.

Positivt för hela regionen

Ewa Samuelsson (KD), är initiativtagare till tillgänglighetspakten och biträdande socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor. Hon vill få ett Stockholm tillgängligt för alla, med eller utan funktionsnedsättning.

Även Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm, tror att tillgängligheten är positiv för alla boende, besökare och för turistnäringen, handel och regionen i stort.

– Min förhoppning är att pakten resulterar i ett utvecklat samtal om värdet med ökad tillgänglighet för alla, säger Per Forsling.

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter