Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning till bättre brandskydd
Konstruktion 14 maj 2012
Brandskyddsbestämmelserna i Boverkets byggregler, BBR, har genomgått omfattande förändringar. Dessa trädde i kraft 1 januari i år med en övergångstid till 1 januari 2013. Både Brandskyddsföreningen och Brandskyddslaget har uppdaterat sina handböcker till de nya reglerna.

Revideringen av avsnitt 5 Brandskydd i BBR var den sista delen i en större översyn av byggreglerna. I de reviderade reglerna, BBR 19:

  • ska funktionskraven vara mer verifierbara
  • har en anpassning gjorts till nya harmoniserade standarder för klasser och byggprodukter
  • har brandskydd vid ändring av byggnader införts.

Strukturen har ändrats så att regler för förenklad dimensionering behandlas i BBR och allmänna råd om analytisk dimensionering finns i en separat vägledning.

Två nya handböcker

Både Brandskyddsföreningen och Brandskyddslaget har sedan lång tid tillbaka gett ut vägledningar för tillämpning av brandskyddskraven i Boverkets byggregler. I samband med den omfattande revideringen av BBR har båda uppdaterat sina handböcker.

Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR 19

Brandskyddsföreningens BBR-handbok har tagits fram som ett stöd vid utformningen av byggnaders brandskydd och som ett hjälpmedel vid kursaktiviteter och för självstudier inom området brandskydd.

Handboken ”Brandskydd i Boverkets byggregler BBR 19” behandlar föreskrifterna och de allmänna råden i BBR. Innehållet utgår från erfarenheter och praxis som använts under många år och benämns förenklad dimensionering.

I boken föreslår Brandskyddsföreningen lösningar som komplement till de allmänna råden. Dessa markeras med fetstilta textdelar i den kommenterande texten.

Brandskydd i Boverkets byggregler vänder sig till dig som arbetar med brandskyddsfrågor, oavsett inom vilken verksamhet du arbetar.

Beställ

Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR 19 kan beställas från webbokhandeln för 995 kronor + moms. Observera att boken kommer att ingå i följande litteraturbevakningstjänster:

  • Byggregler
  • Brandsäkerhet
  • Boverkets BBR

Brandskyddshandboken 2012

Brandskyddshandboken 2012. En handbok för projektering av brandskydd i byggnader har tagits fram av Brandskyddslaget, Brandteknik LTH och Bengt Dahlgren Brand & Risk AB.

”Brandskyddshandboken” behandlar problem som en projektör kan stöta på när han utformar brandskyddet i en byggnad. Avsikten med boken är att ge den hjälp som behövs för att brandskyddet ska bli så optimalt som möjligt.

Boken är främst inriktad mot förenklad dimensionering men beskriver kortfattat även analytisk dimensionering.

För några fall där författarna anser att det finns mer lämpliga lösningar än de som föreslås i BBRs råd har man tagit fram verifierade förenklare alternativ, VFA. De är verifierade med en analytisk dimensionering. Underlaget kommer att kunna laddas ner från handbokens webbplats. Lösningarna kan användas för de förutsättningar som anges och utan vidare verifiering.

I boken ges även exempel på brandskyddslösningar för tio olika fall, både förklarande text och ritningar.

Beställ

Brandskyddshandboken 2012 kan beställas från webbokhandeln för 950 kronor + moms. Observera att boken kommer att ingå i litteraturbevakningstjänsten ”Brandsäkerhet”.

Två hjälpmedel för ett bättre brandskydd.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Projektering Teknik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Två hjälpmedel för ett bättre brandskydd.
Fördjupningsmaterial