Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterade regler om bekämpningsmedel
Kyla 11 maj 2012
Kemikalieinspektionen har uppdaterat sina föreskrifter om bekämpningsmedel. Ändringarna innebär både begränsningar och lättnader.

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel har ändrats genom KIFS 2012:2. Ändringar har gjorts i bilagorna 3, 6 och 10.

Bilaga 3

I bilaga 3 redovisas saluförbud och användningsförbud för bekämpningsmedel. I bilagan anges hur länge produkterna får säljas eller användas efter det att godkännande upphört.

Bilagan har kompletterats med sju bekämpningsmedel vars godkännande har upphört under 2011. Ett medel, ett snigelgift, har fått rättad sista användningsdag.

Bilaga 6

I bilaga 6 redovisas utvidgade användningsområden för redan godkända växtskyddsmedel, alltså användning som är tillåten trots att den inte omfattas av godkännandet.

Det är fyra medel som har fått utvidgat användningsområden.

Bilaga 10

Rubriken till bilaga 10 har ändrats för att förtydliga vad bilagan avser att förteckna. Uppdatering av bilaga 10 sker för att implementera fyra direktiv om upptag av verksamt ämne i bilaga I till biociddirektivet (98/8/EG).

De nya ämnena är två som förekommer i träskyddsmedel och två för bekämpning av skadedjur.

Användning av bekämpningsmedel regleras i KIFS 2008:3. Foto: Ulf Söderlund
Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Användning av bekämpningsmedel regleras i KIFS 2008:3. Foto: Ulf Söderlund