Varan har lagts till i varukorgen
Tre frias för dödsolycka i Helsingborg
Upphandling 8 maj 2012
Mer noggranna rutiner har införts vid borttagning av stag för att få säkrare byggarbetsplatser. Foto Anders Wester
En konstruktör och två montageledare friades av tingsrätten i Helsingborg. De tre stod åtalade för arbetsmiljöbrott som skulle ha orsakat dödsolyckan vid bygget av nya häktet i Helsingborg för två år sedan.
Cecilia Jondell
Redaktör

I samband med bygget som utfördes i mars 2010 miste en 22-årig snickare livet. Det var när han monterade bort stöden till en innervägg på 2,6 ton som väggen rasade över honom. Väggen var inte säkrad mot bjälklaget, som den skulle ha varit innan stagen kunde tas bort.

Fara trots enkel syssla

Vid olyckstillfället var snickaren anställd hos Peab som var ansvarigt för bygget. Snickaren hade tillfälligt lånats ut till underentreprenören Strängbetong enligt ett muntligt avtal, för att utföra enklare sysslor. I uppgifterna ingick inte monteringsarbete.

Ändå hade två ansvariga montageledare från Strängbetong beordrat snickaren att ta bort de tillfälliga stagen. De två montageledarna hade då inte upptäckt att väggen inte var säkrad, vilket de borde ha gjort enligt åklagaren.

Missar i rutinarbete

Den handläggande konstruktören i målet skulle ha granskat elementritningarna enligt företagets rutiner. Konstruktören som ansvarade för den prefabricerade väggen och golvbjälklaget, hade missat att infästningsanordningar på väggen inte var inritade.

Inte heller någon checklista hade använts när man beordrade att väggstöden skulle tas bort och väggelementet rasadde.

Inget ansvar ingen dom

Nu går alla tre fria då Helsingborgs tingsrätt inte anser att någon av dem har delegerats något särskilt arbetsmiljöansvar, utan utfört sina uppgifter som de skulle.

För att dömas för arbetsmiljöbrott krävs klandervärd oaktsamhet och det tyckte inte rätten det var frågan om i konstruktörens fall, trots oaktsamt handlande.

Montageledarna följde ritningarna de hade att utgå ifrån och har även följt gällande bestämmelser och frias därför även de av tingsrätten.

Tingsrätten avfärdar också åklagarens krav på företagsbot för de båda företagen. Domen kommer sannolikt att överklagas.

Ändrade rutiner

Rutinerna har efter olyckan ändrats vid avsyning av montage för infästningar i ovankant på väggelement om de inte är synliga från golvet.

Nu ska arbetsledaren kontrollera alla kopplingar och pricka av dem på elevationsritningen, markera stagen med grön hatt och endast låta särskilt utbildad personal ta bort stagen. I kontrollen kan ingå att åka upp med lift för att säkert kunna kontrollera om dubb ingjutits.

Vid den tidpunkt då olyckan skedde betraktades inte borttagande av stag som en farlig uppgift.

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Upphandling
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter