Varan har lagts till i varukorgen

Svensk solel behöver mer stöd

Energi 25 maj 2012
Sverige behöver inte bara ett investeringsstöd för solceller utan även ett produktionsstöd för solel för att marknaden ska ta riktig fart. Foto: Anders Wester
Den svenska marknaden för solel är relativt liten internationellt sett. För att den ska ta fart behövs det ett stödsystem för produktion av solel, visar en rapport från Grontmij.

På uppdrag av Energimyndigheten har Bengt Ridell från Grontmij och Bengt Kasemo från Chalmers, tagit fram en rapport som beskriver solenergins ställning i Sverige idag med avseende på både marknadssituation och forskningsläge.

Särskilt fokus har också lagts på hur framtida forskningssatsningar kan utformas för att stärka solenergins roll i Sverige.

Produktionsstöd behövs

Utredarna konstaterar bland annat att priset på solceller har sjunkit de senaste åren och att installerad effekt har mångdubblats internationellt sett. Dock fortsätter den svenska marknaden att vara rätt så liten.

– Sverige har ett investeringsstöd för solceller, men inget produktionsstöd för solel. Så länge det inte finns ett stödsystem för produktion av solel kommer andelen att fortsätta vara liten. I länder som Tyskland, Italien och Spanien där det finns ett produktionsstöd finns det också en lönsamhet i att investera i solel, säger Bengt Ridell.

Outnyttjad potential

I rapporten går det dock att utläsa att det finns det en outnyttjad potential för solel i Sverige. Detta då det finns möjlighet att sätta upp solceller på stora takytor för produktion av solel.

Samtidigt finns det av förklarliga skäl inte samma potential i Sverige som i solrika länder, däremot går det att se en exportpotential för svenska företag inom solenergiområdet.

Tandemsolceller

– Vi ska förmodligen inte satsa på befintlig teknik som kiselsolceller, där är redan Kina väldigt starkt. Men Sverige kan kombinera tunnfilm och kisel för så kallade tandemsolceller, men då är det viktigt att de har en högre verkningsgrad än de traditionella solcellerna. Det här är ett område som Sverige redan forskar inom, men där det inte är färdigforskat, säger han.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Elproduktion
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter