Varan har lagts till i varukorgen
Skärpta krav på elberedskap
Bestämmelser 28 maj 2012
Kraven på elproducenter, elhandelsföretag och nätföretag för att vidta beredskapsåtgärder inom elförsörjningen skärps. Foto: Anders Wester
En ändring i elberedskapslagen medför att inriktningen av elberedskapsåtgärderna utvidgas och att aktörerna på elmarknaden åläggs ansvar för risk- och sårbarhetsanalyser i den egna verksamheten.

Riksdagen har beslutat om en ändring i elberedskapslagen. Syftet med förändringen är att utvidga ansvaret för att vidta beredskapsåtgärder inom elförsörjningen.

Höjd beredskap

I dag gäller lagen endast åtgärder inriktade på den situation som råder vid höjd beredskap. Efter lagändringen kommer beredskapsåtgärderna utvidgas till att även gälla åtgärder som krävs för att förebygga och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället.

Det medför att de tre viktigaste aktörerna på elområdet; elproducenter, elhandelsföretag och nätföretag, dels ska upprätta en risk- och sårbarhetsanalys avseende säkerheten i den egna verksamheten och dels lämna de uppgifter som behövs för att elberedskapsmyndigheten ska kunna upprätta en nationell risk- och sårbarhetsanalys inom elsektorn.

Konsekvenser

Riksdagen tror att ändringen endast kommer att innebära marginellt ökade krav på företagen och det inte kommer att påverka arbetsförmåga, konkurrenssituation eller villkor. Kommuner och landsting kommer inte att påverkas av den ändrade lagen som träder i kraft den 1 juli 2012.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial