Varan har lagts till i varukorgen

Så får du träd att gå med vinst

Vägar och gator 31 maj 2012
Träden hör hemma i den ekonomiska balansräkningen. Bild: Michelle Dennis, sxc.hu
Stadsträden är en kommersiell tillgång. Men enorma resurser slösas bort genom felaktiga planteringsgropar och skadliga anläggningsarbeten.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

– I USA och Italien räknar man med trädens ekonomiska aspekter, intäkter och kostnader som blir tydliga i budgeten. Vi tittar på hur vi kan ta hem och översätta värden i till exempel modellen i-Tree till Sverige. Men redan nu är många städer medvetna om den gröna stadens marknadsvärde, säger Johan Östberg landskapsingenjör och doktorand på fakulteten för landskapsutveckling vid SLU.

Bättre projektering och nya trädarter

Samtidigt som stadsträden börjar hanteras som kommersiella tillgångar ska de klara en betydligt tuffare miljö än föregångarna.

Anläggningsarbeten och förtätningar i underjordisk infrastruktur skadar äldre individer medan nya ofta planteras utan förutsättningar att växa sig fullstora. Här behövs krafttag mot slarvig projektering och entreprenader som i onödan skadar träden.

Klimatförändringar ger varma och torra förhållanden, men också kraftiga temperatursvängningar och rejäla rotblötor. Svampinfektioner ökar och nya skadegörare importeras till Sverige. Mer exotiska träd än våra traditionella arter kan vara ett sätt att få tåligare stadsträd.

Förkrympta planteringsgropar

Johan Östberg kritiserar de illustrationsplaner och projekteringsritningar som visar stora fullvuxna träd, men där storleken på planteringsgroparna gör det omöjligt för trädet att utvecklas.

Det finns många exempel där stora träd, som utvecklats innan marken var så hårt exploaterad som den är i dag, skadas och dör då nya vägar byggs. Deras ersättare blir då planterade i de gropar som de äldre träden lämnat efter sig. På skisserna visas stora fullvuxna träd, i verkligheten står där halvdöda träd som inte har en chans.

Trots extra näringstillförsel och bevattning lever nyplanterade gatuträd i till exempel Stockholm enligt vissa studier bara 20–25 år. Båda nya och äldre träd löper stor risk att drabbas av stressjukdomar som svag tillväxt, glest bladverk, för tidig bladfällning och torra grenar i kronan.

– Vill vi få de fördelar som fullvuxna träd ger måste de få livsutrymme. Det innebär tillräckligt bra förutsättningar redan från växtbädden. För ett litet träd räcker det ibland med en mindre växtbädd, men ett större träd behöver en stor växtbädd.

Tyvärr är en vanlig storlek på planteringsgropar är 70 x 70 cm och 60 cm djupa, men ett fullvuxet träd behöver cirka 15 kubikmeter. En bra utformning av planteringsgrop med exempelvis bärlager, skelettjord med mera finns i AMA Anläggning, DCL 131 där även en principritning finns.

– Informationen i AMA är troligen fullt tillräcklig om man har rätt utbildning och erfarenhet.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Utemiljö Vatten och avlopp Arbetsmiljö Miljö Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter