Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Riktlinjer för installationsarbete
Elinstallation 8 maj 2012
Elsäkerhetsverket reder i en promemoria ut vem som får utföra arbete med elinstallationer. Foto: Anders Wester
Elsäkerhetsverket har tagit fram ett kortfattat dokument som förtydligar gällande regler kring elinstallationsarbete. Syftet med promemorian är att ge en klarare bild utifrån verkets tolkning i frågan.

Då många frågor kring vem som egentligen får utföra arbete med elinstallationer är i omlopp har Elsäkerhetsverket tagit fram en promemoria med syftet att förtydliga 6 § i Elinstallatörsförordningen (1990:806).

Detta är inte någon ny tolkning eller tillämpning av reglerna utan enbart ett förtydligande.

Texten i 6 § lyder: ”Elinstallationsarbete får utföras endast av elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av elinstallatör hos vilken yrkesmannen är anställd eller som är anställd i samma företag som yrkesmannen”.

I promemorian har Elsäkerhetsverket samlat ihop en allmän beskrivning, en historisk återblick och svar på sex frågor avseende 6 §. I slutet finns och en kortfattad beskrivning av de väsentliga ändringar som genom åren införts i förordningen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial