Varan har lagts till i varukorgen

Nytt sätt att jämföra luftfilter

Energi 24 maj 2012
Energiklasserna, i Eurovents nya klassificering för luftfilter, är direkt kopplade till den nya standard som används för att bestämma ett luftfilters filtreringsegenskaper.
Den nya energiklassningen av luftfilter ska göra det enklare för filterköpare att välja produkter som uppfyller höga krav på innemiljö och energieffektivitet.

Eurovent, den europeiska organisationen för ventilations- och kyltillverkare, har gjort det enklare för filterköpare att välja luftfilter som är både energieffektiva och uppfyller höga krav på inomhusluftens kvalitet.

Energiklassning från A-G

Eurovent 4/11 är ett dokument som specificerar en beräkningsmodell för energiklassning av luftfilter.

Energiklassningen är rankad från A till G, där klass A motsvarar ett luftfilter med bästa energiprestanda.

Tester enligt EN 779

Luftfiltrens energibehov fastställs som en funktion av volymflöde, fläktverkningsgrad, drifttid och genomsnittligt tryckfall. Värdena för beräkningen av energibehovet tas från de tester av filtret som görs enligt standarden EN 779.

Standarden har just antagits i en ny version, EN 779:2012, och gäller även som svensk standard.

Energibehovet teoretiskt

Enligt den nya standarden mäts både filtreringsgrad och tryckfall som funktion av filtrets igensättningsgrad.

För att få ett representativt värde på filtrets årsenergibehov simuleras i laboratorietester gradvis ökat tryckfall på grund av igensättning av filtret. Årsenergibehovet från laboratorietesterna ligger sedan till grund för energiklassningen.

Energiklassningen visar sedan tydligt det årliga energibehovet vid ett typiskt driftsfall, initial verkningsgrad och lägsta verkningsgrad.

Eurovent

Eurovent är en internationell organisation av tillverkare, engagerad för att förbättra standarden för luftkonditionering och kylmaskiner för den europeiska marknaden.

Medlemmar i denna organisation lämnar frivilligt sina produkter till ett nätverk av oberoende och godkända laboratorier för tester och bedömning.

Så här kan energimärkningen se ut för ett luftfilter som är energiklassat enligt Eurovent 4/11.
Fördjupningsmaterial

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Så här kan energimärkningen se ut för ett luftfilter som är energiklassat enligt Eurovent 4/11.
Fördjupningsmaterial