Varan har lagts till i varukorgen

Ny remiss av AMA/RA VVS & Kyl 12

Energi 4 maj 2012
Nu är remissutgåvan AMA och RA VVS & Kyl 12 klar, en omarbetning från version 09. En av de viktigaste förändringarna i nya AMA är de förändrade standarder som kan innebära betydande konsekvenser.

Kapitelutredarna och Svensk Byggtjänst har arbetat igenom hela AMA och RA VVS & Kyl och grundmaterialet har varit de ändringar och kompletteringar som löpande presenteras i AMA-nytt.

Några av förändringarna

 Remissutgåvan innehåller bland annat:

  • Kapitel R som handlar om teknisk isolering har fått en förenklad och tydligare kodstruktur. Det innebär att beskrivningsförfattaren behöver skriva mer i klartext men friheten blir desto större.
  • Ny kod och rubrik för så kallade vattenfelsbrytare har tillkommit. Det är en produkt som blir allt vanligare.
  • Detsamma gäller för avfallskvarnar som också fått sin egen plats i AMA.
  • Kylapparater för kyl- och frysrum har fått egna koder och rubriker. Tidigare fanns de bara som okodade underrubriker.
  • Avsnittet om skyddsventilerad laboratorieutrustning har kraftigt utökats med både mer krav- och rådstext samt nya koder och rubriker. Till exempel finns numera mikrobiologiska säkerhetsbänkar med i AMA och RA.
  • Relining är en metod som är på stark frammarsch. Med nya AMA VVS & Kyl finns fler kravtexter för dessa typer av arbeten.
  • En ny typ av täthetskontroll för rörledningar med presskopplingar finns beskriven i nya AMA.
  • Alla texter om kontroll finns nu samlade på ett tydligare sätt.
  • Uppgifter som entreprenören ska kunna redovisa på begäran har nu gått från att vara råd till krav.
  • I kapitlet om målning har det tillkommit ett avsnitt om klottersanering.

Att läsa remissförslaget

I ändringsförteckningen kan du enkelt följa hur koder och rubriker med tillhörande texter har flyttats, tillkommit eller strukits i remissen till AMA VVS & Kyl 12, jämfört med utgåva 09.

Text med full spaltbredd är AMA VVS & Kyl 12-text och text med indragen spaltbredd är råd och anvisningar, d v s RA VVS & Kyl 12.

Snart ersätter AMA och RA VVS & Kyl 12 version 09. Bild Svensk Byggtjänst
FAKTA Att svara på remissen

Du kan välja på två sätt att svara på remissen senast 10 augusti 2012:

A)     Lämna synpunkter och diskutera med likasinnade i remissforum »

 B)     Lämna synpunkter i den excel-fil du hittar till höger på sidan.

Ange vilken kod och rubrik som synpunkten avser och skriv sedan i textfältet vad du anser ska ändras eller läggas till.

Skicka sedan in excel-filen till remissAMAvvs@byggtjanst.se

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Energi AMA Produktion Projektering Upphandling Teknik
Fackområden

VVS
Fler nyheter

Snart ersätter AMA och RA VVS & Kyl 12 version 09. Bild Svensk Byggtjänst
FAKTA Att svara på remissen

Du kan välja på två sätt att svara på remissen senast 10 augusti 2012:

A)     Lämna synpunkter och diskutera med likasinnade i remissforum »

 B)     Lämna synpunkter i den excel-fil du hittar till höger på sidan.

Ange vilken kod och rubrik som synpunkten avser och skriv sedan i textfältet vad du anser ska ändras eller läggas till.

Skicka sedan in excel-filen till remissAMAvvs@byggtjanst.se