Varan har lagts till i varukorgen

Ny klass för brandskyddat trä

Konstruktion 29 maj 2012
Den nya specifikationen för bruksklasser ersätter på sikt tidigare nordiska klasser med krav enligt NT Fire 054.
En ny europeisk specifikationen med bruksklasser för brandskyddat trä ska ersätta de tidigare nordiska bruksklasserna. Den nya specifikationen bygger på de nordiska bruksklasserna men har utökats med ytterligare en klass för inomhusmiljön.

En ny teknisk specifikation med bruksklasser för brandskyddat trä har publicerats, CEN/TS 15912.

‒ Både den nya europiska teknisk specifikationen och den tidigare nordiska specifikationen bygger på arbeten vid SP Trä, berättar Lazaros Tsantaridis vid SP Trä.

‒ CEN/TS 15912 är ännu inte utgiven. Översättning till franska har dragit ut på tiden men CEN jobbar på det.

Kompletterar brandklassningen

Impregnering eller ytbehandling kan förbättra träprodukters brandegenskaper vilket medför att så kallat brandskyddat trä kan uppfylla högre brandkrav än vanligt trä. Egenskaperna hos de behandlade produkterna kan dock påverkas av det klimat där virket används.

Sedan tidigare har vi haft en nordisk specifikation som definierar bruksklasser för brandskyddat trä som används in- och utvändigt i byggnader. Dessa bruksklasser kompletterar den vanliga brandklassningen.

Den nya europeiska specifikationen för bruksklasser är ännu ingen full standard men kan användas som alternativ till de nordiska reglerna.

Bruksklasserna används av tillverkare för att dokumentera brandskyddets beständighet och av användare för att kunna ställa relevanta krav.

Krav på egenskaper

Kraven på de brandskyddade produkternas egenskaper är olika beroende på i vilken miljö de ska användas.

För användning inomhus i byggnader ställs krav på att den brandskyddade träprodukten inte ska vara väsentligt mer fuktkänslig (hygroskopisk) än motsvarande obehandlad träprodukt.

Vid provningen får inte heller saltutfällning uppträda på träytan eller vätska lakas ut från den brandskyddade träprodukten.

För kortvarig användning inomhus, till exempel vid utställningar eller teatrar ställs inga krav på brandskyddets beständighet.

För användning utomhus, till exempel i höga träfasader, ställs förutom fuktkrav även krav på att brandskyddet inte ska försämras med tiden.

För att behålla brandegenskaperna vid påverkan av väder och vind behöver i allmänhet den brandskyddande träpanelen vara ytbehandlad med både grund- och toppfärg.

Ny klass och ändrad beteckning

Den nya specifikationen innehåller två bruksklasser för invändigt bruk, INT1 och INT2, och en för utvändigt bruk, EXT.

Jämfört med den nuvarande Nordtestmetod (NT Fire 054) har en ny klass för invändigt bruk för mindre fuktiga miljöer, INT 1, tillkommit. Den tidigare klassen ”0”, för kortvarig användning inomhus, har fått ny beteckning, ”ST”.

Webbplats för brandskyddat trä

Den ideella föreningen NBT – Nordiskt Brandskyddat Trä har en webbplats (www.brandskyddattra.info) med samlad information om brandskyddat trä. Här kan man läsa om vad brandskyddat trä är, hur brandskyddet fungerar och var det är lämpligt att användas.

På webbplatsen finns information om brandklasser, bruksklasser samt brandkrav i de nordiska länderna.

Förteckningar över produkter som finns på marknaden och som har dokumenterade egenskaper är under uppbyggnad.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter