Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Minska avfall och tjäna pengar
Miljö 23 maj 2012
I Sverige har vi varit bra på att sortera och återvinna, nu ska vi bli bra på att förebygga. Foto: Ulf Söderlund
I Sverige är vi bra på att återvinna byggavfall. Nu ska vi också bli duktiga på att förebygga att avfall uppkommer. Vägledning ges i en rapport från konsultföretaget Tyréns, Stockholms läns landsting och Skanska.

I rapporten ”Att minska byggavfallet” slås fast att den stora miljövinsten med att förebygga avfall är att man undviker att tillverka det som blir avfall. Det är även lönsamt att förebygga byggavfall.

‒ Förebyggande är ett nytt område, säger Gunnar Fredriksson på Tyréns. ‒ Vi befinner oss där återvinning var för 20 år sedan. Många frågor återstår att besvara men det är viktigt att inte fokusera på de svåraste frågorna utan att börja med det som är självklart och lönsamt.

Samhällsmål

I Sverige har vi ett miljömål som innebär att mängden avfall inte ska öka, vilket det ändå gör. EU har i ett direktiv, 2008/98/EG om avfall, förebyggande som högsta prioritet.

EU ställer också krav på att alla medlemsstater ska ta fram program för förebyggande av avfall, ett arbete som Naturvårdsverket har påbörjat Där är byggsektorns avfall utpekat som en av de prioriterade kategorierna av avfall.

Pengar att spara

Att förebygga avfall innebär även en besparing, det visar erfarenheter från projekt i Storbritannien. Kostnaderna kan minskas med motsvarande 0,2–0,8 procent av produktionskostnaden.

Hindra att avfall uppstår

Att förebygga avfall innebär både att minska mängden avfall som uppstår och mängden farliga ämnen i avfallet. I rapporten ges ett antal exempel på vad det kan innebära:

 • Utformning av byggnaden
  • att utforma en byggnad så att mindre mängd avfall uppstår när den byggs, till exempel genom att anpassa till standardmått.
 • Materialval
  • att minska avfallets farlighet genom att välja byggprodukter som inte innehåller farliga ämnen.
 • Byggmetoder
  • till exempel genom att möjliggöra användning av prefabricerade delar.
 • Logistik och materialhantering
  • att arbeta med materialplanering så att mängden skadat material och svinn minskar.
 • Åtgärder för att minska mängden byggfel och skador på färdigbyggda delar.

Checklistor

Rapporten vänder sig till alla aktörer, även om beställare och entreprenör fått egna avsnitt. I dessa avsnitt finns även checklistor med förslag till åtgärder i olika skeden samt vem som ska ansvara för uppgifterna.

Projektören har i sitt arbete en stor del i möjligheten att reducera byggavfallet, något som betonas på flera ställen i rapporten.

Vägledning för att förebygga byggavfall.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Produktion Utredning och program
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Vägledning för att förebygga byggavfall.
Fördjupningsmaterial