Varan har lagts till i varukorgen

Mät trafikbullret på plats med app

Arbetsmiljö 15 maj 2012
Appen som mäter buller från vägtrafik är baserad på den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafikbuller utifrån Naturvårdverkets rapport ”Vägtrafikbuller”.

Arkitekter, trafikplanerare, miljöinspektörer och andra intresserade med tillgång till en iphone/ipad kan gratis ladda ner appen Nordic Road Noise från App Store

Nordic Road Noise är utvecklatd av Gustav Grundfelt på akustikavdelningen på Tyréns:

– Appen är ett sätt att konkretisera våra tjänster inom akustik på Tyréns. Vi vill hjälpa dem som arbetar med trafik- och miljöplanering att snabbt kunna få en indikation på bullret från en väg.

Så funkar appen

  1. Först behöver du ha uppgifter om trafiken på den aktuella vägsträckan. Ofta finns information om trafikflöde och hastighet tillgänglig på webben hos kommuner och Trafikverket.
  2. Sedan lägger du lägger in uppgifterna om trafikflöde och hastighet i appen. Komplettera med vilket avstånd från vägen som du vill få en bullerindikation för.
  3. Nordic Road Noise ger dig sedan en indikation i dBA av hur mycket det låter.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö Vägar och gator Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter