Varan har lagts till i varukorgen
Mall för hyrestillägg i köpcentra
Kyla 30 maj 2012
En ny överenskommelse gör det lättare för fastighetsägare och butiker i köpcentrum att komma överens om merkostnader. Bilden är från Täby centrum, norr om Stockholm.
En ny mall reglerar hur butiker och andra hyresgäster i centrumanläggningar ska betala för bevakning, renhållning samt drift och underhåll av gemensamma ytor.

Under senare år har utvecklingen på lokalhyresmarknaden inneburit att allt fler hyresgäster i köpcentrum utöver grundhyran har fått betala olika rörliga tillägg både för den egna lokalen och för gemensamma utrymmen.

Tidigare svåröverskådligt

Avsaknaden av en mall för hyrestilläggen för gemensamma utrymmen har gjort det svårt för hyresgäster att överskåda och förutsäga hur höga lokalkostnaderna blir.Svensk Handel har tillsammans med Visita och Fastighetsägarna Sverige tagit fram en mall för avtal om hyrestillägg i köpcentrum.

Avstämning och kontrollmöjligheter

Den nya mallen innehåller en definition av vad som bör ingå i kostnaderna för bevakning, renhållning, drift och underhåll.

Den innehåller även regler om avstämning och kontrollmöjligheter så att hyresgästerna inte ska drabbas av oförutsedda utgifter långt i efterhand.

Fastighetsägarnas blankettsamling

Klausulen kommer att ingå i Fastighetsägarna Sveriges blankettsamling.

– Oförutsägbara och oöverskådliga lokalkostnader har varit ett problem för hyresgästerna i landets köpcentrum. Nu kan det äntligen bli lättare att få överblick och kontroll över hyreskostnaderna, säger Dag Klackenberg, vd på Svensk Handel.

 

Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Underhåll
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter