Varan har lagts till i varukorgen
Lättare att låna till hus på landet
Bostäder 3 maj 2012
Det ska bli lättare att finansiera husdrömmen i glesbygd. Regeringen har nämligen beslutat att förbättra villkoren i den statliga kreditgarantin för att bygga bostäder.

Problemet för de som vill bygga hus i glesbygd är att marknadsvärdet på många ställen är lägre än byggkostnaderna. Då är det svårt att få lån från banken utan statlig kreditgaranti.

Det tidigare takbeloppet på 10 000 kronor per kvadratmeter uppvärmd boarea höjs nu till 16 000 kronor. Samtidigt tas den övre beloppsgränsen på 2 miljoner kronor per lägenhet bort.

BKN

Statliga kreditgarantier för lån till bostäder sköts av Statens bostadskreditnämnd, BKN. Det är en försäkring som långivare kan teckna för lån till nybyggnad av bostäder, men även till ombyggnad av bostäder och vid förvärv av fastighet som ombildas till kooperativ hyresrätt.

Garantin ger långivaren ett skydd mot kreditförluster och minskar behovet av topplån eller egen kapitalinsats för den som bygger.

Garantin regleras genom förordning (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.

Det ska bli lättare att finansiera husdrömmen på landsbygden. Foto: Ulf Söderlund
FAKTA Kreditgarantin

Kreditgaranti kan lämnas till:

  • ny- eller ombyggnad av småhus och flerbostadshus som upplåts med hyres- eller bostadsrätt
  • nybyggnad av egnahem
  • ägarlägenheter
  • ombildning till kooperativ hyresrätt.

Statliga kreditgarantier får ställas ut för lån upp till 90 procent av fastighetens marknadsvärde, förutom vid ombildning till kooperativ hyresrätt där 95 procent kan lämnas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Kyla Renoveringar Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Fler nyheter

Det ska bli lättare att finansiera husdrömmen på landsbygden. Foto: Ulf Söderlund
FAKTA Kreditgarantin

Kreditgaranti kan lämnas till:

  • ny- eller ombyggnad av småhus och flerbostadshus som upplåts med hyres- eller bostadsrätt
  • nybyggnad av egnahem
  • ägarlägenheter
  • ombildning till kooperativ hyresrätt.

Statliga kreditgarantier får ställas ut för lån upp till 90 procent av fastighetens marknadsvärde, förutom vid ombildning till kooperativ hyresrätt där 95 procent kan lämnas.

Fördjupningsmaterial