Varan har lagts till i varukorgen
Järnvägs-AMA uppdateras
Teknik 21 maj 2012
Trafikverket arbetar med komplement till AMA EL. Foto: Anders Wester
Nu uppdateras och utökas järnvägs-AMA 98 till TrafikverksAMA EL.
Per Andersson
Fackområdesexpert El & Tele

Parallellt med framtagandet av AMA EL 12 pågår ett intressant projekt inom Trafikverket. Verket har nämligen beslutat att ta fram ett komplement till AMA EL som särskilt behandlar elinstallationer kring vägar och järnvägar som byggs i Trafikverkets regi.

– Tanken är att vi ska samordna strukturen och koderna så att de stämmer överens med den senaste AMA-generationen, säger Trafikverkets projektledare Thomas Karlsson.

Nya BSAB-koder med väg-anknytning

Arbetet med komplementet till AMA EL genomförs av en projektgrupp som har ett nära samarbete med Svensk Byggtjänst vad det gäller kodstruktur och anpassning till AMA EL. 

– Vår förhoppning är att vi i nästa AMA EL kommer ha ett antal nya BSAB-koder och rubriker som kan användas vid järnvägs- och vägprojekt, säger Anders Wester, en av huvudutredarna för AMA EL 12.

– De nya koderna och rubrikerna i AMA och RA kommer att vara relativt högt upp i pyramidstrukturen. Sedan kommer det, som tidigare, att finnas ett antal företagsspecifika koder och rubriker i det nya komplementet, fortsätter Anders.

Mera krav – mindre råd

Målsättningen med projektet är att skapa ett sammanhängande dokument som kan användas till olika typer av el-tekniska installationer och system för både väg och järnväg.

Detta är en skillnad mot järnvägs-AMA som var uppdelat i flera olika delar och enbart handlade om järnväg. Ett annat mål i projektet är att de specifika texterna i komplementet ska innehålla en större del krav mot tidigare.

– I de tidigare delarna av järnvägs-AMA, som berör elinstallationer, är en stor del av texterna av rådskaraktär. I det nya dokumentet kommer texterna med krav att utökas. Kraven och råden kommer också finnas i olika dokument vilket innebär att kravtexterna direkt kan användas som ett komplement till AMA EL 12, säger Thomas Karlsson.

Tillgänglig från årsskiftet

Tidplanen för Trafikverkets komplement går hand i hand med tidplanen för AMA EL 12. Det innebär att dokumentet ska finnas tillgängligt från årsskiftet 2012/2013.

Exakt hur tillgång och distribution kommer att ske är inte helt klart men förmodligen kommer det finnas tillgängligt för nerladdning på Trafikverkets webbplats samt implementerat i AMA-webbtjänster.

FAKTA Järnvägs-AMA

Järnvägs-AMA är Banverkets (idag Trafikverket) komplement till AMA 98. Inom elområdet är komplementet uppdelat i fem olika dokument. Delarna är kopplade till olika teknikområden enligt följande:

  • El, kontaktledning
  • El, kraft växelvärme belysning
  • El, fjärrstyrning
  • Signal
  • Tele.
Per Andersson
Fackområdesexpert El & Tele
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

FAKTA Järnvägs-AMA

Järnvägs-AMA är Banverkets (idag Trafikverket) komplement till AMA 98. Inom elområdet är komplementet uppdelat i fem olika dokument. Delarna är kopplade till olika teknikområden enligt följande:

  • El, kontaktledning
  • El, kraft växelvärme belysning
  • El, fjärrstyrning
  • Signal
  • Tele.