Varan har lagts till i varukorgen
Informationspaket om offentlig upphandling
Energi 21 maj 2012
Kammarkollegiets upphandlingsstöd vill att fler leverantörer ska delta i offentliga upphandlingar.
Kammarkollegiets Upphandlingsstöd har tagit fram ett informationspaket om offentlig upphandling. Ambitionen är att fler leverantörer ska vilja göra affärer med offentlig sektor.

Informationen vänder sig till leverantören som vill lära sig mer om hur en upphandlingsprocess går till. Kammarkollegiet har försökt lyfta fram viktiga frågor som leverantörer ofta ställs inför.

Presentationsträffar

Tanken är att myndigheten ska kunna använda materialet vid presentationsträffar för befintliga och framtida leverantörer.

Filmer och foldrar

Informationspaketet innehåller två instruktionsfilmer, en informationsfolder om offentlig upphandling, färdig presentation med stödmanus, diskussionsunderlag samt vägledningen "upphandlingsprocessen för leverantörer, steg för steg".

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter