Varan har lagts till i varukorgen
Fysisk planering behövs även för landsbygd
Miljö 8 maj 2012
Efterfrågan på landsbygdens resurser ökar, vilket även ökar behovet av planering. Foto: Anders Wester
Nationella landsbygdnätverkets arbetsgrupp för planering har tagit fram vägledande material om varför fysisk planering behövs även för landsbygd och hur den kan genomföras.

Trots att största delen av Sverige utgörs av landsbygd saknas det i många kommuners översiktsplaner framförhållning och rekommendationer om hur landsbygdens mark kan och bör användas.

I budgetpropositionen för 2012 lyfter regeringen fram det ömsesidiga beroendet mellan landsbygder och städer och betonar den kommunala översiktsplanen som verktyg för att samordna tillväxtarbetet lokalt och regionalt.

Även de nya strandskyddsreglerna med möjlighet att peka ut områden där lättnader i strandskyddet kan göras ökar behovet av att titta närmare på landsbygden vid översiktsplanering.

Vägledning

Vägledningen består av två delar:

 • varför
 • hur.

”Varför” beskriver vikten av planering på landsbygden och består av en:

 • film
 • enkätundersökning
 • debattartikel.

”Hur” försöker besvara frågan om hur planering för landsbygden går till. Den delen består av:

 • en fiktiv artikel
 • fem lärande kommunexempel, från
  • Tjörn
  • Tranås
  • Olofström
  • Kramfors
  • Tranemo.
FAKTA Arbetsgruppen för planering

Nationella landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för planering har bestått av följande personer:

 • Anna Eklund, Sveriges kommuner och landsting, SKL
 • Bo Lönnqvist, Hela Sverige ska leva
 • Ewa Engdahl, Coompanion
 • Harry Westermark, Östersunds kommun
 • Ingrid Öhlund, Lantmäteriet
 • Lars Björneld, Leader Ranrike
 • Louise Andersson, Länsstyrelsen i Skåne län
 • Madeleine Granvik, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
 • Maria Gustafsson, Nationella Landsbygdsnätverkets kansli
 • Tuva Bojstedt, Sveriges kommuner och landstings, SKL
 • Ulrika Åkerlund, Boverket.
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Arbetsgruppen för planering

Nationella landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för planering har bestått av följande personer:

 • Anna Eklund, Sveriges kommuner och landsting, SKL
 • Bo Lönnqvist, Hela Sverige ska leva
 • Ewa Engdahl, Coompanion
 • Harry Westermark, Östersunds kommun
 • Ingrid Öhlund, Lantmäteriet
 • Lars Björneld, Leader Ranrike
 • Louise Andersson, Länsstyrelsen i Skåne län
 • Madeleine Granvik, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
 • Maria Gustafsson, Nationella Landsbygdsnätverkets kansli
 • Tuva Bojstedt, Sveriges kommuner och landstings, SKL
 • Ulrika Åkerlund, Boverket.