Varan har lagts till i varukorgen
Extern kontroll av reliningbolag
Renoveringar 16 maj 2012
En dåligt utförd stamrenovering kan orsaka stora skador. Foto: Reliningutredningen 2011
Branschföreningen Relining i Fastigheter (Brif) och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har tagit fram ett kvalitetsprogram som alla Brifs medlemmar måste följa. SP ska granska att alla gör det.

Kvalitetsprogrammet har tagits fram för att höja kvaliten i branschen och ge kunderna en ökad trygghet. Genom att anlita ett Brif-anslutet företag som klarat den årliga granskningen  från SP ska kunden veta att företaget uppfyller en rad kriterier och rutiner.

Kvalitetskontroll och avvikelsehantering

Det handlar bland annat om rutiner för kvalitetskontroll och avvikelsehantering  av färdiga arbeten men också dokumentation av vilka råvaror som används och hur avfallet tas om hand.

Men kontrollen ska också garantera att montörerna som utför jobbet har rätt utbildning, och att företaget använder de råvaror som man säger sig göra. Ambitionen är att alla medlemsföretag ska hinna kontrolleras en första gång redan i år. De som inte klarar kontrollen förlorar sitt medlemskap.

Efterfrågat hos kunderna

– Vi tog beslutet om att ta kostnaden för programmet på vårt senaste årsmöte och ambitionen är att hinna igenom alla medlemsföretag under detta år. Det är efterfrågat bland våra kunder, säger Peter Halling, nyvald ordförande i branschföreningen. 

Frågetecken kring leveranskontroll

Förra året släpptes den första delen i Reliningutredningen, där har Brf arbetat tätt tillsammans med KTH och övriga uppdragsgivare, där finns bland annat Fastighetsägarna och Sabo som representerar stora kundgrupper.

I rapporten finns en del frågetecken kring hur reliningföretagen ska genomföra sin leveranskontroll och ett ökat behov av kontroll av de företag som arbetar med de olika metoderna.

Inga tidigare krav på utbildning

Det har tidigare varken funnits krav på utbildning eller krävts några större investeringar. Konsekvenserna av bristande kvalitet kan däremot bli förödande och resultera i stora kostnader.

Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial