Varan har lagts till i varukorgen
Enklare att ladda elbilen
Teknik 1 jun 2012
Komboplugg för laddning av elbilar. En enda sladd och kontakt täcker allt från vanlig enfas hemmaladdning till supersnabb likströmsladdning. Foto: Volkswagen
Det rullar cirka 300 rena elbilar på de svenska vägarna. Det skulle antagligen vara många fler om det fanns en väl utbyggd laddinfrastruktur och om kontaktdonen var enhetliga. Ett regeringsbeslut och en ny standard kan bana väg för fler elbilar.

I Sverige går försäljningen av elbilar trögt. Ett hinder för att marknaden ska ta fart är att det krävs olika kontaktdon för olika laddningstyper. Av praktiska skäl måste det gå att ladda alla elbilar på gemensamma platser oavsett märke och standardisering.

Ett annat problem är bristen på infrastruktur, det vill säga laddstolpar. Regelverket begränsar möjligheterna att bygga laddinfrastruktur för fordon och att sälja elektrisk energi till elbilar.

Nu verkar det dock hända saker som kan komma att bana väg för fler elbilar framöver.

Ny standard för laddning

Åtta stora tyska och amerikanska biltillverkare har enats om en ny standard för laddning av elbilar som går under namnet "DC fast charging with a Combined Charging System". De åtta biltillverkarna är:

 • Audi
 • BMW
 • Chrysler
 • Daimler
 • Ford
 • General Motors
 • Porsche
 • Volkswagen. 

Den stora fördelen med den nya standarden är att den inkluderar ett avancerat uttag som stödjer flera olika laddtyper:

 • enfas växelströmsladdning
 • trefas växelströmsladdning
 • likströmsladdning
 • ultrasnabb likströmsladdning.

Chademo överges

Både den amerikanska standardiseringsorganisationen SAE och den europiska ACEA har beslutat att gå på den här linjen i sina standardiseringsarbeten. SAE kommer med sin första standard för enfas växelströmsladdning redan till sommaren men det dröjer till nästa år innan någon bil har utrustats med den nya kombopluggen.

ACEA har beslutat att den nya standarden kommer att användas i alla nya elbilar och laddhybrider i Europa från 2017. En snabbladdning kommer då bara att ta 15-20 minuter.

Japanska Nissan, Mitsubishi och Toyota har tidigare tagit fram likströmsstandarden Chademo för ultrasnabb laddning. Överenskommelsen mellan Europa och USA innebär nu att gör man gör gemensam sak och lämnar Chademo åt sidan.

Undantag från kravet på koncession

Att bedriva nätverksamhet är i grunden koncessionspliktigt. Inom ett område kan det bara finnas en nätkoncession vilket ställer till vissa problem när det gäller infrastrukturen för laddstoplar.

Nu har emellertid regeringen meddelat ett undantag från kravet på koncession som träder i kraft 1 juni 2012.

Syftet är att underlätta möjligheterna till byggnation av laddinfrastruktur, där den som äger anläggningen även får upplåta laddning för annan och därmed ta betalt för den överförda energin.

P-platsägare får bygga stolpe

Detta innebär att om man äger ett område för parkeringsplatser ska man kunna bygga ett eget elnät för laddstolpar och hyra ut parkeringsplatserna till de som behöver ladda sina fordon.

Har man redan ett abonnemang nära parkeringsplatserna kan man nyttja detta abonnemang eller så får man beställa ett särskilt abonnemang för laddningsanläggningen.

Sannolikt kommer kostnaden för att ladda bilen att skilja sig åt beroende på vilket syfte ägaren har för att tillhandahålla laddningsplatsen.

Ett varuhus kan exempelvis locka kunder med billiga laddningsplatser. En kommun kan se miljöaspekterna som en del i att rabattera parkering i samband med laddning.

Den nya bestämmelsens utformning medför även möjlighet att i större utsträckning än i dag montera motorvärmaruttag.

Möjligt att hyra elbil

Även om försäljningen av elbilar går trögt så har möjligheten att hyra en elbil öppnats upp allt mer. I Helsingborg har exempelvis elbolaget Öresundskraft tillsammans med företaget Move About dragit igång en elbilspool med sex helelektriska Nissan Leaf-bilar.

Man har även byggt en laddningsstation med plats för tre bilar som drivs med el från solceller på taket.

Solcellstaket är på 40 kvadratmeter och kostar 300 000 kronor att bygga. Det beräknas producera 5 000 kilowattimmar el per år, vilket är tillräckligt med energi för att driva en Nissan Leaf i 3 125 mil, eller tre bilar med en årlig körsträcka på 1 000 mil. Anläggningen beräknas ha en teknisk livslängd på 40-50 år. 

Öppen för alla

Elbilspoolen är öppen för både privatpersoner och företag. För att få boka en bil måste man vara medlem vilket kostar 124 kronor i månaden. Studenter betalar bara halv månadsavgift, liksom de av Öresundskrafts kunder som har avtal om miljömärkt el.

På dagtid kostar det sedan 99 kronor i timmen för privatpersoner och 79 kronor plus moms för företag att låna en bil. På kvällstid kostar det 59 kronor i timmen för privatpersoner och 47 kronor plus moms för företag.

Move About har sedan tidigare liknande elbilspooler i Göteborg, Köpenhamn, Hamburg och Bremen. En elbilspool beräknas ersätta 7-8 privatbilar.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter