Varan har lagts till i varukorgen
Elnätsavgifterna fortsätter att öka
Energi 16 maj 2012
Hur väljer man rätt elbolag när priserna stadigt ökar. Foto Anders Wester
Nu bestäms elnätsavgiften i förhand genom att Energimarknadsinspektionen gör en prövning innan elnätsföretagen tillåts ändra avgiften. Den nya regleringen som gjordes om inför 2012, ger ett tydligare konsumentperspektiv som innebär en minskad prisökningstakt av elnätsavgiften.

Men elnätsavgifterna har ändå ökat med 2,7 procent det senaste året, visar årets Nils Holgerssonundersökning, som blev offentlig den 10 maj.

Minskningen av prisökningstakten visar sig om man jämför med den senaste femårsperioden, då priserna totalt sett ökade med 32 procent i hela landet.

Trots att avgiften är reglerad och övervakad av en statlig myndighet, som är till för att stärka konsumenternas ställning, så har priserna ökat nästan dubbelt så mycket som Konsumentprisindex, KPI.

Skillnad på elbolag och leverantör

Att inte kunna välja elnätsleverantör är ett problem när elnätsavgifterna fortfarande ökar kraftigt. Skillnaden att fritt kunna välja vem man köper elen av hjälper inte att få ner elpriserna för konsumenten så länge man inte kan välja den aktör som äger elledningarna.

Stora prisskillnader

Det finns stora prisskillnader mellan olika nätföretag visar Nils Holgerssonundersökningen och brister med bolag som håller för höga priser.

Eon, Vattenfall och Fortum står för de högsta elnätsavgifterna men får ändå utrymme att höja nästan lika mycket som de bolag som håller en lägre kundvänlig prisnivå.

FAKTA Mer ur elnätsundersökningen

Kommuner med högst elnätskostnad:

 • Övertorneå, Ekfors Elnät AB 100,3 öre/kWh inkl. moms
 • Torsås, Kraftringen Nät AB 91,6 öre /kWh inkl. moms
 • Vansbro, Fortum Distribution AB 89,9 öre /kWh inkl. moms

Kommuner med lägst elnätskostnad:

 • Skövde, Skövde Kommun 40,3 öre/kWh inkl. moms
 • Borlänge, AB Borlänge Energi Elnät 41,4 öre/kWh inkl. moms
 • Luleå, Luleå Energi Elnät AB 43,3 öre/kWh inkl. moms

Fakta om undersökningen:

I Nils Holgerssonundersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Mer ur elnätsundersökningen

Kommuner med högst elnätskostnad:

 • Övertorneå, Ekfors Elnät AB 100,3 öre/kWh inkl. moms
 • Torsås, Kraftringen Nät AB 91,6 öre /kWh inkl. moms
 • Vansbro, Fortum Distribution AB 89,9 öre /kWh inkl. moms

Kommuner med lägst elnätskostnad:

 • Skövde, Skövde Kommun 40,3 öre/kWh inkl. moms
 • Borlänge, AB Borlänge Energi Elnät 41,4 öre/kWh inkl. moms
 • Luleå, Luleå Energi Elnät AB 43,3 öre/kWh inkl. moms

Fakta om undersökningen:

I Nils Holgerssonundersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.