Varan har lagts till i varukorgen

Drift i egen regi eller entreprenad?

Att lägga ut fastighetsdriften på entreprenad kan vara bra för vissa kommuner men mindre bra för andra. Foto: Anders Wester
Stora kommuner har oftast bäst förutsättningar att lägga ut driften av sina fastigheter på entreprenad medan små kommuner bör satsa på att samverka med andra kommuner. Det är slutsatserna i en ny skrift från SKL.

Allt fler kommuner lägger ut driften av sina fastigheter på entreprenad i någon form. Andra vill ha kvar driften i egen regi. I skriften "Fastighetsdrift" diskuteras för- och nackdelar med de olika driftsformerna.

Outsourcing för evigt

Egen regi är en väl beprövad driftsform, men allt fler kommuner sneglar på möjligheterna att outsourca verksamheten för att höja effektiviteten, kvaliteten och servicenivån och kanske spara en slant.

Innan man tar ett beslut att lägga ut driften på entreprenad bör man vara klar över att man tar ett beslut som ska gälla för lång tid. Det är inte lätt att ta tillbaka driften igen på ett bra sätt.

Det är också nödvändigt att klargöra hur beställarfunktion och kundtjänst ska organiseras och bemannas, hur fastighetsinformation ska hanteras och säkras samt vad slukostnaden/vinsten för outsourcingen blir.

Kommunens storlek avgör val

Det är i första hand kommunens storlek samt typ som avgör vad som är bäst i det enskilda fallet:

  • Stora kommuner har genomgående hög beställarkompetens och tillgång till ett stort marknadsutbud av driftstjänster, alltså bästa förutsättningar för outsourcing.
  • Små kommuner och särskilt i glesbyd bör i första hand satsa på avropsavatal kanske i kombination med samverkan med andra grannkommuner.
  • För mellanstora kommuner finns inte något självklart val. Geografi och marknadsutbud får styra:

Partiell outsourcing ett alternativ

  1. För en förortskommun kan funktions- eller partneringavtal med en entreprenör vara en bra lösning.
  2. För geografiskt stora kommuner med fastigheter på  flera orter kan avropsavtal med lokala entreprenörer vara effektivt.
  3. Ett tredje alternativ kan vara partiell outsourcing,  alltså en kombination av egen regi och outsourcing.
Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Styr och övervakning
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial