Varan har lagts till i varukorgen

Dålig koll på radon i bostadshus

Projektering 22 maj 2012
Landets fastighetsägare slarvar med att radonkontrollera sina flerbostadshus. Bara något fler än hälften har fungerande rutiner för radonkonkontroll trots att miljöbalken kräver att radonhalt ska mätas och dokumenteras.

I ett nationellt tillsynsprojekt från Socialstyrelsen 2010 och 2011 granskades ägare till flerbostadshus i 154 av landets kommuner.

Syftet med kontrollen var både att förbättra miljökontorens kompetens om fastighetsägarnas egenkontroll, men också öka fastighetsägarnas kunskaper.

Relativt bra i stort

Miljökontoren anser att de flesta fastighetsägare har bra rutiner för att hantera klagomål om skadedjur, inomhustemperatur samt fukt och mögelproblem.

Inte lika många har bra rutiner för att kontrollera frisk luft, ljudalstrande konstruktioner och varmvattentemperatur.

Sämst var dock fastighetsägarna på att kontrollera radonhalten i sina hus. Bara lite drygt hälften av alla undersökta hade rutiner för detta.

Behövs mer vägledning

Socialstyrelsens anser att det behövs ytterligare tillsyn och vägledning både till fastighetsägare och miljökontoren framöver. Socialstyrelsen ska bland annat ta fram mer vägledning om tillsyn av flerbostadshus.

Många fastighetsägare är dåliga på att mäta och dokumentera radonförekomst i sina fastigheter. Foto: Anticimex.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Projektering Miljö Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Många fastighetsägare är dåliga på att mäta och dokumentera radonförekomst i sina fastigheter. Foto: Anticimex.