Varan har lagts till i varukorgen
Byggarbete upphandlas mest
Energi 15 maj 2012
Här är de huvudgrupper som stod för minst fem procent av upphandlingarna år 2010.
Olika typer av byggentreprenader är den tjänst som handlas upp överlägset mest i offentliga upphandlingar. Fyra av tio upphandlingar gäller anläggningsarbete eller konstruktionshjälp.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

I en ny rapport från Konkurrensverket ”Siffror och fakta om offentlig upphandling”, redovisas färsk statistik kring offentlig upphandling.

Över tusen svenska myndigheter och kommuner annonserar närmare 19 000 offentliga upphandlingar under ett år.

Anläggningsarbete i topp

Hela tre av fyra upphandlingar har koppling till byggande eller renovering i någon form. 40 procent av alla upphandlingar handlar om anläggningsarbete eller kopnstruktionshjälp. Därefter kommer arkitekt-, bygg, ingenjörs- och besiktningstjänster som svarar för tio procent av upphandlingarna.

Trafikverket handlar mest

Trafikverket är den myndighet som gör flest upphandlingar, 667 stycken år 2010. Därefter följer Göteborgs stad med 345, Stockholms stad 345 och Västra Götalands landsting 229.

Fortifikationsverket, Kommunalförbundet Göteborg, FMV och Region Skåne är också flitig inköpare av offentligt upphandlade tjänster.

Förenklat förfarande vanligast

Tre av fyra upphandlingar genomförs som förenklat förfarande och resten är huvudsakligen öppna förfaranden. 

Avtalstiden är i sju av tio fall kortare än två år. Tre procent av upphandlingarna sträcker sig över fyra år eller mer.

Ny typ av statistik

Konkurrensverket har vid flera tillfällen pekat på att den statistik som samlats in inte har tillräcklig kvalitet för att kunna användas till uppföljning och analyser av den offentliga upphandlingen.

Konkurrensverket har därför föreslagit en ny metod för insamling av upphandlingsstatistik som bygger på uppgifter ur annonsdatabaser. I rapporten presenteras för första gången helårsstatistik som bygger på sådana uppgifter.

Ger avsedd effekt?

– Det är viktigt att det finns statistik som gör det möjligt att bedöma om offentliga upphandlingar leder till konkurrens och om olika styrmedel ger avsedd effekt. Den statistik vi presenterar i rapporten bör ses som en miniminivå för vad upphandlingsstatistiken bör innehålla i framtiden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Upphandling Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter