Varan har lagts till i varukorgen

Boverket överklagar dom om kompaktbostäder

Juridik 3 maj 2012
Boverket överklagar mark- och miljödomstolens dom där Stiftelsen AF Bostäder i Lund fick dispens för byggandet av 22 små studentbostäder.

Mark- och miljödomstolen i Växjö gav i april Stiftelsen AF Bostäder dispens från kraven på bostadsutformning och tillgänglighet för 22 studentbostäder.

Boverket har nu beslutat att överklaga denna dom för att få vägledning inför framtida dispensärenden.

Billigare inget skäl

Boverket framför bland annat i sin överklagan att enbart den omständigheten att det blir billigare om man inte följer reglerna inte kan vara ett särskilt skäl av den digniteten att dispens bör medges.

Boverket vill ha prövning i högre domstolsinstans.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Lov och tillsyn Bostäder Bestämmelser Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Boverket vill ha prövning i högre domstolsinstans.
Fördjupningsmaterial