Varan har lagts till i varukorgen

Bostadsbyggandet har stagnerat

Bostäder 15 maj 2012
Inget tyder på något snabbt lyft för bostadsbyggandet. Foto: Ulf Söderlund
Boverkets senaste prognos tyder på att det år 2011 påbörjades 2 000 färre bostäder än vad verket räknade med i prognosen som gjordes i oktober. Även prognosen för 2012 revideras ner med 2 000 bostäder.

Enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet, som redovisas i Boverkets indikatorer, påbörjades 24 500 bostäder under 2011. Det är 2 000 bostäder färre än vad som antogs i prognosen som gjordes i oktober 2011.

Med stöd av uppgifter från kommunerna bedömer Boverket nu att 22 500 bostäder kommer att påbörjas under 2012. Även det är 2 000 färre bostäder jämfört med antagandet i oktoberprognosen.

Ökning 2013

Först under 2013 kan en viss ökning i bostadsbyggandet förväntas. Både Konjunkturinstitutets och Riksbankens senaste prognoser indikerar en starkare ekonomisk utveckling vilket även påverkar bostadsbyggandet positivt.

Ombyggnad

Tillskottet av bostäder genom ombyggnad ligger på historiskt låga nivåer, mindre än 10 procent.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter